Všetky správy

Back

State Secretary Parízek and Ambassador of Ukraine discuss deepening bilateral relations especially in economic cooperation

L. Parízek s veľvyslancom Ukrajiny o prehĺbení bilaterálnych vzťahov najmä v oblasti hospodárskej spolupráce

11.4.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Ukrajina

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal dnes (11. apríla) nového veľvyslanca Ukrajiny v SR Jurija Mušku. 


Štátny tajomník v rozhovore s ukrajinským partnerom zdôraznil: „Ukrajina je významný sused Slovenskej republiky a Európskej únie na  našej východnej hranici, s ktorým naša krajina  rozvíja tradične dobré susedské vzťahy.“ 


L. Parízek podčiarkol, že SR podporuje teritoriálnu integritu a suverenitu Ukrajiny. Zároveň vyjadril presvedčenie, že  nový veľvyslanec Ukrajiny sa zameria na rozvoj našich vzájomných bilaterálnych, obchodno-ekonomických, kultúrnych vzťahov, ktoré sa  budú obojstranne prehlbovať. 


Slovenská republika už niekoľko rokov pomáha Ukrajine na jej transformačno-reformnej ceste približovania k Európskej únii. Partner oboznámil štátneho tajomníka so svojimi hlavnými zámermi a cieľmi v novej funkcii, kde prioritou bude rozvíjanie vzájomných obchodných vzťahov. Pozitívne ocenil pomoc SR svojej krajine v procese hospodárskej transformácie a zdieľania skúseností. 


Partneri prediskutovali i proces udeľovania bezvízového režimu Ukrajiny s EÚ, ako aj implementáciu Minských dohôd. „Našim záujmom je, aby Ukrajina bola stabilnou, bezpečnou, demokratickou a prosperujúcou európskou krajinou,“ pripomenul štátny tajomník Parízek.