Všetky správy

Back

Parízek: “Central Asia gains importance as it links Europe and Asia, while regional cooperation guarantees stability

L. Parízek: „Stredná Ázia získava na dôležitosti, keďže prepája Európu s Áziou, pričom práve regionálna spolupráca ostáva zárukou stability“

18.5.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov

V priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli sa 18. mája uskutočnila konferencia pod názvom „EÚ – Stredná Ázia: Dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja“. Podujatie, ktoré zorganizovalo Stále zastúpenie SR pri EÚ, sa nieslo v duchu pokračovania historicky prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ. Práve región Strednej Ázie a implementácia cieľov udržateľného rozvoja patrili medzi témy, na ktorých slovenské predsedníctvo aktívne pracovalo. Konferenciu otvoril štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek.


Cieľom podujatia bola diskusia o možnostiach spolupráce či výmeny skúseností pri implementácii cieľov udržateľného rozvoja v regióne. Konferencia má veľký význam v súvislosti s implementáciou Agendy 2030 a blížiacim sa Politickým fórom OSN na vysokej úrovni, ktoré sa uskutoční v júli v New Yorku,“ povedal L. Parízek.


Región Strednej Ázie naberá na strategickej dôležitosti nielen vďaka svojim strategickým surovinám, ale aj svojej polohe na križovatke starodávnej hodvábnej cesty, ktorá sa plánuje v súčasnosti obnoviť. „Stredná Ázia získava na dôležitosti, keďže prepája Európu s Áziou, pričom práve regionálna spolupráca ostáva zárukou stability,“ dodal L. Parízek.


Na podujatí sa zúčastnili viacerí vysokí predstavitelia z EÚ inštitúcií, medzinárodných organizácií, členských štátov ale aj partnerských krajín či mimovládnych organizácií. Usporiadanie konferencie je potvrdením záujmu slovenskej diplomacie o región Strednej Ázie.


Na okraj konferencie sa uskutočnil pracovný obed na pozvanie slovenskej strany, kde štátny tajomník L. Parízek prerokoval s ministrom zahraničných vecí a ministrom ekonomického hospodárstva a obchodu Tadžikistanu S. Aslovom a N. Khikmatullozodom aktuálne bilaterálne témy, ako aj možnosti budúcej spolupráce.

Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek s ministrom zahraničných vecí Tadžikistanu S. Aslovom. Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek s ministrom zahraničných vecí Tadžikistanu S. Aslovom. Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek na konferencii „EÚ – Stredná Ázia:Dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja“ v Bruseli. Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek na konferencii „EÚ – Stredná Ázia:Dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja“ v Bruseli.