Všetky správy

Back

Parízek in Nadlak: “It’s invaluable how much effort the Low-Land Slovaks put into sustaining Slovak traditions”

L. Parízek v Nadlaku: „Je neoceniteľné, koľko námahy vkladajú dolnozemskí Slováci do živých slovenských tradícií“

17.3.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Rumunsko

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek sa dnes (17. marca) zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní Ceny Ondreja Štefanka a otvoril medzinárodnú konferenciu ,,Národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov“ v rumunskom Nadlaku.

 

Otvoreniu konferencie predchádzalo odovzdávanie cien Ondreja Štefanka, prvého predsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, na počesť ktorého sa od roku 2009 udeľuje cena dvom osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom SR, ktorí svojou činnosťou výrazne prispeli k rozvoju slovenskej kultúry vo svete.

 

Počas otvorenia konferencie vo svojom príhovore L. Parízek zdôraznil: ,,Dolnozemskí Slováci sú obyvateľmi dvoch európskych krajín, ktoré tvoria model spolužitia už vyše dvesto rokov a je neoceniteľné, koľko námahy vkladajú do živých slovenských tradícií.“ Štátny tajomník ďalej ocenil úlohu miestnych predstaviteľov slovenskej politickej a odbornej reprezentácie pri zachovávaní slovenských zvykov a presadzovaní záujmov slovenských krajanov.

 

Na záver L. Parízek zaželal účastníkom na konferencii tvorivého ducha, veľa úspechov pri prezentovaní nových pohľadov, informácií, hodnotení a analýz zameraných na kultúru a život dolnozemských Slovákov. Na otvorení konferencie sa zúčastnili aj poslanec a predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť A. Hrnko a predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí J. Varšo.

Štátny tajomník L. Parízek s veľvyslancom SR v Rumunsku J. Gáborom, poslancom NR SR A. Hrnkom, predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí J. Varšom a predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku A. Merkom. Štátny tajomník L. Parízek s veľvyslancom SR v Rumunsku J. Gáborom, poslancom NR SR A. Hrnkom, predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí J. Varšom a predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku A. Merkom. Štátny tajomník L. Parízek, poslanec NR SR A. Hrnko, veľvyslanec SR v Rumunsku J. Gábor v evanjelickom kostole v Nadlaku. Štátny tajomník L. Parízek, poslanec NR SR A. Hrnko, veľvyslanec SR v Rumunsku J. Gábor v evanjelickom kostole v Nadlaku. Pri buste Ľudovíta Augustína Boora, zakladateľa Slovenského kultúrneho kruhu v Nadlaku. Pri buste Ľudovíta Augustína Boora, zakladateľa Slovenského kultúrneho kruhu v Nadlaku.