Všetky správy

Back

Lukáš Parízek: Slovak SMEs have many Global Opportunities

Lukáš Parízek: Malé a stredné slovenské firmy majú vo svete množstvo príležitostí

27.11.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

Bratislavský seminár pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka doplnil dnes (27. november 2019) sériu krajských stretnutí slovenských firiem zameraných na podporu exportu. Aktivita Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta vznikla ako nový formát komunikácie podnikateľov a regionálnych združení s predstaviteľmi rezortov diplomacie a hospodárstva a finančných inštitúcií.

 

Ako sa po krajských stretnutiach zhodli všetci účastníci – komunikáciu medzi firmami a štátnou správou treba stále zlepšovať. „Napriek permanentnej možnosti byť v spojení, sa stále málo vzájomne počúvame. Vidím obrovský potenciál krajiny a príležitosti vo svete, ale chýba nám synergia spolupráca. Okrem zlepšenia komunikácie musia rezorty efektívnejšie pracovať a pohotovo reflektovať na požiadavky našich podnikateľov,“ uviedol Lukáš Parízek. Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň poznať potenciál Slovenska vo výrobe, službách aj inováciách.

 

Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky poskytuje informácie o zahraničných trhoch a tendroch, ekonomické aktuality, organizuje účasť na veľtrhoch a výstavách v zahraničí, spolu s SOPK a SARIO uskutoční vyše 100 podnikateľských misií a z projektovej schémy financuje približne tri desiatky podujatí. Zástupcovia firiem a profesionálnych združení môžu požiadať o podporu pri lokálnych kontaktoch a hodnotení zahraničných partnerov.

 

“Menší slovenskí exportéri sa mnohokrát vstupu na zahraničné teritóriá obávajú, keďže export prináša okrem množstva výhod aj riziká. Preto je pre nadväzovanie obchodných vzťahov s malými a strednými podnikmi kľúčový osobný prístup a odborné poradenstvo pri nastavovaní obchodov so zahraničnými odberateľmi,” hovorí Monika Kohútová, generálna riaditeľka, EXIMBANKA SR. Od októbra tohto roku môžu slovenskí exportéri využívať aj zvýhodnené vývozné úvery do vybraných rozvojových krajín.

 

 

Príhovor štátneho tajomníka L. Parízka
Stretnutie štátneho tajomníka MZVEZ SR Lukáša Parízka s podnikateľmi v Bratislave. Stretnutie štátneho tajomníka MZVEZ SR Lukáša Parízka s podnikateľmi v Bratislave.