Všetky správy

Back

Lukáš Parízek: Slovakia will contribute to European Union’s security especially in the area of cyber-protection

Lukáš Parízek: Slovensko prispeje k bezpečnosti Európskej únie najmä v kybernetickej obrane

9.10.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov

Rokovanie ministrov zahraničných vecí vo Varšave 9. októbra bolo zamerané na spoločný postup krajín B9 pri príprave samitu NATO 2018, nové bezpečnostné hrozby vrátane kybernetických a úlohy vo východnom a južnom susedstve NATO. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Lukáš Parízek.
 
Bukureštská deviatka označovaná ako B9 spája krajiny východného krídla NATO – Vyšehradskú štvorku, Baltickú trojku, Rumunsko a Bulharsko. Predstavuje platformu, pre akčnú spoluprácu Aliancie a krajín na východnom krídle a riešenia vojenských konfliktov, hybridných útokov, utečeneckú krízu a teroristické útoky.
 
Kľúčové posolstvo, ktorým je jednota Aliancie a spoločný postup voči najväčším hrozbám doby, je dôležitým východiskom pre samit NATO v roku 2018. Krajiny B9 spoločne formulujú svoje očakávania, ale najmä úlohy v obrane. „Potvrdili sme zvýšenie obranného rozpočtu, budeme sa ďalej angažovať v Pobaltí a v budovaní obranných kapacít v Iraku a tým budovať obrannú dimenziu Európskej únie,“ uviedol vo Varšave štátny tajomník Lukáš Parízek.
 
V kybernetickej obrane je hlavnou úlohou Aliancie chrániť informačné a komunikačne systémy v štruktúrach NATO a zabezpečiť spoluprácu členských krajín. „Uvedomujeme si však, že hlavná zodpovednosť za kybernetickú bezpečnosť a obranu však leží na pleciach členských krajín. Primárnou úlohou každej krajiny je budovať a posilňovať národné kybernetické spôsobilosti v plnom spektre a následne ich môžeme využiť pre potreby kolektívnej obrany NATO,“ uzatvára Lukáš Parízek.
 
Zástupcovia Slovenska ako členovia medzinárodnej pracovnej skupiny pripravujú mapovanie situácie v členských štátoch Aliancie, ako sú pripravené čeliť hybridným hrozbám.  V ďalšej fáze budú navrhnuté riešenia na prijatie únijnej politiky v tejto oblasti. 
 
Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovenská republika posilňujú spoluprácu vo formáte  B9 od novembra 2015, kedy sa stretli prezidenti a pokračujú rokovaniami ministrov zahraničných vecí. V novembri 2016 v Bukurešti boli prijaté deklarácie o potrebe posilnenia vojenskej prítomnosti NATO na východnom krídle, na hraniciach v Poľsku, Estónsku, Lotyšsku a Litve. Následne na výsledky v tejto oblasti sa formácii B9 a jej aktivitám dostalo uznania na medzinárodnej úrovni.
 
Výsledkom rokovania bolo prijatie deklarácie, ktorej odkazom je spoločné vnímanie bezpečnostného prostredia, vrátane hrozieb a prejavili záujem aktívne spolupracovať do samitu NATO v budúcom roku.