Všetky správy

Back

Martin Klus: We Welcome the EU’s Economic Recovery Plan but We Demand More Flexible Conditions for Drawing the Funds

Martin Klus: Plán hospodárskej obnovy EÚ vítame, požadujeme však flexibilnejšie podmienky čerpania

18.6.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov

Hlavy štátov a predsedov vlád krajín Európskej únie čaká v piatok, 19. júna 2020, dôležité online stretnutie. Ústrednou témou videosummitu bude Viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021-2027 a plán hospodárskej obnovy EÚ, ktorých návrhy Európska komisia predstavila koncom mája ako odpoveď na negatívne dopady koronakrízy.

 

O balíku opatrení budú najvyšší lídri členských štátov Únie spolu diskutovať po prvý raz, pričom toto rokovanie by malo priniesť zásadný pokrok smerom k dosiahnutiu dohody na ďalšom stretnutí.

 

V súvislosti s očakávaným piatkovým videosummitom členov Európskej rady o ekonomickej obnove EÚ sa štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus v utorok, 16. júna, 2020, zúčastnil na videokonferencii ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti krajín EÚ.

 

Cieľom bolo prezentovať kľúčové národné postoje k balíku pomoci, ktorý pozostáva z revidovaného návrhu budúceho rozpočtu EÚ (VFR na roky 2021-2027) a nového nástroja obnovy s názvom Nástroj EÚ pre budúce generácie. Balík pomoci má pritom slúžiť nielen na rýchle zotavenie európskeho hospodárstva po kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu, ale aj na dlhodobý rozvoj formou podpory reforiem a investícií.

 

„Slovensko víta a podporuje tieto ambiciózne návrhy. Našim cieľom v rokovaniach bude presadiť flexibilnejšie podmienky čerpania týchto prostriedkov. A to tak aby sme ich dokázali adresne investovať s cieľom podporiť rozvoj slovenského hospodárstva napr. aj pri prechode na uhlíkovú neutralitu alebo podporu digitalizácie,“ uviedol na margo slovenskej pozície M. Klus. Dodal, že „rovnako je to príležitosť na realizáciu potrebných štrukturálnych reforiem v oblasti verejnej správy, daní, zdravotníctva či školstva.“

 

Do pozornosti ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti sa na utorkovej videokonferencii opäť dostala aj téma vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič informoval o zasadnutí Spoločného výboru medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, na ktorom britská strana potvrdila svoj negatívny postoj k predĺženiu prechodného obdobia.

 

Následne hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier zhodnotil doterajší priebeh rokovaní a videokonferencie britského predsedu vlády Borisa Johnsona s lídrami inštitúcií EÚ 15. júna 2020. Zástupcovia členských štátov privítali dohodu na zintenzívnení rokovaní počas leta s cieľom dosiahnuť dohodu v čo najkratšom časovom horizonte a vyzvali na zachovanie jednoty a principiálneho postoja EÚ.

 

„Pobrexitové rokovania o našich budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom doposiaľ nepriniesli očakávaný pokrok a vzhľadom na britské odmietnutie predĺženia prechodného obdobia sa dostávame do časovej tiesne. Obe strany by mali urobiť maximum pre odblokovanie rokovaní v záujme dosiahnutia ambicióznej dohody,“ skonštatoval M. Klus. Dohoda však podľa neho „nesmie narúšať konkurencieschopnosť našich podnikateľov ani vytvárať nerovnosti a ohrozenia na vnútornom trhu. Je to v záujme našich podnikateľov a spotrebiteľov.“

 

Utorková videokonferencia ministrov pre európske záležitosti bola poslednou pod taktovkou chorvátskeho predsedníctva. Rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ preberá od 1. júla 2020 Spolková republika Nemecko, ktorá je súčasťou nového predsedníckeho tria spolu s Portugalskom a Slovinskom.

 

Trio na videokonferencii predstavilo svoj 18-mesačný program, ktorého cieľom je poskytnúť dlhodobú perspektívu a zabezpečiť koherentnosť práce Rady EÚ počas tohto obdobia so Strategickou agendou lídrov na roky 2019-2024.