Všetky správy

Back

Martin Klus Symbolically Hands over the Presidency of the Slavkov Format to Austria

Martin Klus symbolicky odovzdal predsedníctvo Slavkovského formátu Rakúsku

30.6.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov

Slavkovský formát sa pre Slovenskú republiku stáva čoraz dôležitejšou platformou na regionálnu spoluprácu. Ako mimoriadne prospešná sa ukázala koordinácia troch susedných štátov, Slovenska, Česka a Rakúska, aj v nedávnych kritických okamihoch, keď prispela k úspešne zvládnutým repatriáciám a vzájomnému otváraniu hraníc.

 

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus, ktorý v pondelok, 29. júna 2020 v Bratislave privítal námestníka ministra zahraničných vecí Českej republiky Aleša Chmelařa a generálneho tajomníka Ministerstva pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky Petra Launského-Tieffenthala.

 

Partneri sa stretli vôbec po prvý raz, a to pri príležitosti symbolického odovzdania ročného líderstva slovenskou stranou rakúskym kolegom v rámci regionálnej platformy s názvom Slavkovský formát (S3). Ten spája Slovensko, Česko a Rakúsko a je zameraný na spoločné projekty, výmenu informácií či koordináciu postojov k dianiu v Európskej únii. Druhú polovicu slovenského predsedníctva pritom poznačili obmedzenia súvisiace s koronakrízou.

 

Štátny tajomník MZVEZ SR M. Klus sa poďakoval rezortným partnerom za mimoriadne efektívnu pomoc pri návratoch slovenských občanov uviaznutých v zahraničí späť do vlasti v čase vrcholiacej pandémie koronavírusu, ako aj pri následnom oživovaní cezhraničného pohybu.

 

„Sme naozaj veľmi vďační našim českým a rakúskym kolegom, ktorí nám v neľahkej situácii pomohli s návratom 461 našich občanov domov,“ dodal M. Klus. Prax jasne ukázala pridanú hodnotu našej trojstrannej spolupráce, ktorá je založená na flexibilite, a preto máme spoločný záujem túto našu spoluprácu ďalej rozvíjať.

 

Trojica predstaviteľov sa tiež zhodla, že pokrízová hospodárska obnova a návrat k novému normálu predstavujú kľúčové faktory, ktoré ovplyvnia budúcnosť členských krajín EÚ a celého jej susedstva.

 

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení zavedených počas pandémie a otváraním hraníc smerom k západnému Balkánu partneri zdôraznili, že „to nie je len záležitosť epidemiologického vývoja, ale aj otázka vyslania dôležitého, zrozumiteľného a povzbudzujúceho politického signálu zo strany EÚ smerom k tomuto regiónu, s ktorým Únia v budúcnosti počíta.“

 

Štátny tajomník M. Klus vyjadril podporu eurointegračnej perspektíve krajín západného Balkánu, no zároveň pripomenul, že „nesmieme zabúdať ani na ďalšie krajiny, akou je napríklad náš sused Ukrajina.“