Všetky správy

Back

MZVEZ SR Announces Public Procurement for Technical and Organisational Arrangements for December OSCE Ministerial Council in Slovakia

MZVEZ SR vyhlásilo verejné obstarávanie na technicko-organizačné zabezpečenie decembrového zasadnutia Ministerskej rady OBSE na Slovensku

11.6.2019 | Predsedníctvo Slovenska v OBSE

Na Slovensku sa 2. až 6. decembra 2019 uskutoční 26. zasadnutie Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorej Slovenská republika od januára predsedá. Ministerská rada OBSE je rokovanie 57 účastníckych a 11 partnerských štátov OBSE na úrovni ministrov zahraničných vecí s očakávanou účasťou približne 1200 delegátov. V súvislosti s organizačným zabezpečením tohto podujatia pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR verejné obstarávanie na predmet zákazky „Technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady OBSE 2019.“ Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené 05. júna 2019 v európskom vestníku (https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:261251-2019:TEXT:SK:HTML). Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 3 947 193,67 EUR bez DPH, teda ide o nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby. Zdrojom financovania predmetu zákazky sú finančné prostriedky z rozpočtu MZVEZ SR. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 08. júla 2019 o 10:00 hod. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena a bude použitá elektronická aukcia. Dokumenty potrebné pre vypracovanie ponuky sú voľne prístupné na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3064/summary.

 

Ministerská rada sa tradične schádza v decembri v predsedníckej krajine. V roku 2018 v závere talianskeho predsedníctva v OBSE sa zišla v Miláne https://www.osce.org/event/mc_2018, rok predtým sa uskutočnila vo viedenskom Hofburgu https://www.osce.org/event/mc_2017. V prípade Slovenska pôjde o bezprecedentné podujatie, ktoré je svojím rozsahom najväčším svojho druhu v našej modernej histórii.