Všetky správy

Back

OSCE Trains Border Management Professionals in Bratislava

OBSE v Bratislave školila profesionálov v oblasti manažmentu hraníc

5.9.2019 | Predsedníctvo Slovenska v OBSE

V stredu 4. septembra 2019 sa skončil trojdňový pokročilý tréningový kurz pre profesionálov v oblasti manažmentu hraníc, ktorý sa uskutočnil v Bratislave od 2. do 4. septembra. Jeho nosnou témou bolo prepojenie správy a reformy bezpečnostného sektora (SSG/R) a manažmentu hraníc. Podujatie zorganizoval Sekretariát Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Štábna škola manažmentu hraníc OBSE v Dušanbe (BMSC) a hostilo ho tohtoročné slovenské predsedníctvo v OBSE.

 

Išlo o prvý pokročilý kurz, na ktorom sa zúčastnilo 22 medzinárodných expertov, ktorí sú absolventmi BMSC. Účastníci kurzu sa počas troch dní vzdelávali o dôležitosti kvalitnej a demokratickej správy bezpečnostného sektora pre posilnenie regionálnej bezpečnosti a rozvoj slobodného, bezpečného a legálneho cezhraničného pohybu osôb, tovarov, služieb a investícií.

 

„V uplynulých rokoch predsedníctva v OBSE ako aj samotné účastnícke štáty uznali dôležitosť SSG/R a dnes je to integrálna súčasť komplexného prístupu tejto organizácie k bezpečnosti. Efektívny a profesionálny manažment hraníc je mimoriadne dôležitý. Prispieva k regionálnej spolupráci, bezpečnosti a ekonomickému rozvoju. Podpora aktivít v tejto oblasti je jednou z priorít slovenského predsedníctva v OBSE,“ uviedol na margo kurzu šéf Task Force predsedníctva SR v OBSE Róbert Kirnág.

 

Kurz, ktorý sa uskutočnil v Bratislave má šancu stať sa nultým ročníkom pravidelného cyklu podujatí. „Špecializovaný pokročilý kurz, ktorý prepája prístupy SSG/R a bezpečnostný manažment hraníc by prirodzene nadviazal na rozsiahle skúsenosti BMSC a zároveň by našu štábnu školy odlíšil od ďalších poskytovateľov pomoci v Strednej Ázii,“ povedal v tejto súvislosti riaditeľ BMSC Jonathan Holland.

 

Trojdňové podujatie sa uskutočnilo v rámci mimorozpočtového projektu k SSG/R s príspevkom Rakúska, Nemecka, Nórska, Slovenska a Švajčiarska.