Všetky správy

Back

Measures to Prevent the Spread of COVID-19 in the Slovak Republic

Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR

12.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky.

 

Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

- zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk,

- povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia,

- zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení,

- zavedenie zdravotno – policajných opatrení  na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky s Maďarskom, Rakúskom a Českou republikou s cieľom eliminovať, alebo výrazne obmedziť šírenie vírusu.  

- obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania,

- zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov),

- zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení,

- obmedzená prevádzka obchodných centier - cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu,

- obmedzenie úradných hodín klientskych centier,

- naďalej platí zákaz návštevy nemocníc,

- zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy,

- hotely a reštaurácie budú otvorené.

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zdôrazňuje, že opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR.

 

V tejto súvislosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR neodporúča občanom cestovať do zahraničia počas trvania mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky.


Zdôrazňujeme, že od 13. marca 2020, 7.00 h všetky osoby prichádzajúce zo zahraničia do SR sú povinné zostať v karanténe 14 dní. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránkach Úradu pre verejné zdravotníctvo SR.

 

Vo vzťahu k dopravným obmedzeniam, Ministerstvo dopravy a výstavby SR zavádza od 13. marca 2020 od 7:00 h sprísnené opatrenia týkajúce sa najmä medzinárodnej dopravy.

 

Železničná doprava

Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 2020 od 7:00 h premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

 

Autobusová doprava

Rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od 13. marca 2020 od 7:00 h.

 

Kamiónová preprava tovaru

Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

 

Lodná doprava

Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od 13. marca 2020 od 7:00 h pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu.

 

Letecká doprava

Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po schválení vládou SR.

 

Pošta

Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

 

Informácia bude priebežne aktualizovaná.