Všetky správy

Back

We Help the World – a Slovak Test for Diagnosing COVID-19 Can Help Countries Affected by the Pandemic

Pomáhame svetu - slovenský test na diagnostiku ochorenia COVID-19 môže pomôcť krajinám zasiahnutým pandémiou

19.5.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková 19. mája 2020 navštívila spoločnosť MultiplexDX. Generálny riaditeľ Pavol Čekan spolu s vedcom Robertom Mistríkom predstavili unikátny test na včasnú diagnostiku ochorenia COVID-19. Tento bol vyvinutý spoločnosťou MultiplexDX s Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied, spoločnosťami Lambda Life a ProScience Tech vo vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave v rekordne krátkom čase.

 

„Ide o príkladnú spoluprácu verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá dáva nádej na efektívnejší boj s pandémiou,“ podčiarkla I. Brocková na stretnutí a dodala: „je výborné, keď sa špičkoví slovenskí vedci ako v tomto prípade vrátia zo zahraničia späť na Slovensko a dosahujú takéto vynikajúce výsledky.“

 

Slovenský test s vysokým medzinárodným štandardom kvality bol oficiálne registrovaný. Slovensko sa takto stalo nielen svetovým lídrom v počte vyrobených automobilov per capita na svete, ale tiež miestom špičkového biotechnologického vývoja. „Urobíme všetko pre to, aby sa slovenský test dostal aj do iných krajín sveta, kde ho potrebujú,“ uviedla na záver rozhovorov štátna tajomníčka Ingrid Brocková.