Všetky správy

Back

Deepening cooperation with Latin America and the Caribbean region

Prehlbovanie spolupráce s regiónom Latinskej Ameriky a Karibiku

28.2.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov

S cieľom prehĺbenia biregionálnej spolupráce medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou a Karibikom sa dnes (28.2.2018) stretol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR L. Parízek s akreditovanými veľvyslancami krajín Spoločenstva latinskoamerických a karibských štátov (CELAC) pri Slovenskej republike.

 

L. Parízek informoval veľvyslancov o prioritách a výzvach zahraničnej politiky SR v nadchádzajúcom období (členstvo SR v Rade OSN pre ľudské práva na r. 2018 – 2020, predsedníctvo SR vo V4 od júla 2018, predsedníctvo SR vo Fóre pre bezpečnostnú spoluprácu a v Stredomorskej kontaktnej skupine OBSE v r. 2018 a v OBSE od r. 2019). V diskusii sa partneri venovali tiež zhodnoteniu aktuálneho stavu bilaterálnych vzťahov a vymenili si názory na možnosti a perspektívy spolupráce v politickej, ekonomickej a kultúrno – vzdelávacej oblasti, osobitne v kontexte príprav ministerského summitu EÚ-CELAC, ktorý sa má uskutočniť 16. – 17. júla 2018 v Bruseli. „S akreditovanými veľvyslancami Latinskej Ameriky a Karibiku pri SR sme sa zhodli, že existuje priestor na rozširovanie a prehlbovanie spolupráce vo všetkých oblastiach a na tomto je nutné intenzívne a najmä spoločne pracovať,“ vysvetlil štátny tajomník L. Parízek.

 

Štátny tajomník L. Parízek pripomenul narastajúci význam tohto regiónu ako strategického partnera EÚ, čo potvrdzuje aj zvýšený záujem o biregionálny politický dialóg a o prehĺbenie spolupráce nielen v bilaterálnej rovine, ale aj pri hľadaní spoločných riešení globálnych výziev na multilaterálnych fórach (migrácia/utečenecká kríza, boj proti organizovanému zločinu a šíreniu drog, klimatické zmeny, bezpečnosť občanov, ochrana mieru).