Všetky správy

Back

The Australian Group Experts Meeting in Bratislava

Rokovanie expertov Austrálskej skupiny v Bratislave

6.2.2020 | SR v medzinárodných organizáciách

Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa 5. - 6. februára 2020 uskutočnilo zasadnutie expertov Austrálskej skupiny (AG). Skupina prestavuje multilaterálny režim kontroly exportu látok a technológií dvojakého použitia, ktorý združuje 43 členov s cieľom zabrániť zneužitiu týchto látok na výrobu chemických a biologických zbraní hromadného ničenia. Cieľom stretnutia, na ktorom sa zúčastnila viac než stovka expertov z členských štátov Austrálskej skupiny, bola výmena informácií a najnovších poznatkov z oblasti chemických a biologických látok a technológií dvojakého použitia, vrátane kontroly ich vývozu do štátov, ktoré nie sú členmi Austrálskej skupiny.


Generálna riaditeľka Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci MZVEZ SR Karla Wursterová vo svojom príhovore k účastníkom rokovania zdôraznila, že SR dlhodobo považuje šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov za jednu z najzávažnejších bezpečnostných výziev. Vyjadrila tiež znepokojenie z toho, že i napriek existencii Dohovoru o zákaze chemických zbraní (CWC) došlo v nedávnom období k použitiu týchto zakázaných bojových látok vo svete, vrátane Európy. Zdôraznila tiež principiálnu podporu SR pre Organizáciu pre zákaz chemických zbraní (OPCW) vo svetle snáh spochybniť nestrannú a profesionálnu činnosť tejto organizácie pri výkone jej mandátu verifikovať medzinárodný zákaz chemických zbraní.

 

SR sa dlhodobo usiluje prispievať k spoločnému úsiliu zabrániť šíreniu zbraní hromadného ničenia svojou expertízou a aj uskutočnením tohto expertného rokovania vyjadrilo svoju podporu Austrálskej skupine, ktorej je členom od roku 1994.