Všetky správy

Back

Seminár o pripravenosti SR na ekonomické dopady brexitu

Seminár o pripravenosti SR na ekonomické dopady brexitu

4.12.2018 | Aktivity ministerstva | Ekonomické správy
V utorok 4. decembra sa na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) uskutočnil odborný seminár „Je Slovensko pripravené na brexit?“. Akcie venovanej predstaviteľom štátnej správy, podnikateľov, predstaviteľom univerzít, diplomatom, ekonómom a ďalším odborníkom sa zúčastnilo približne 50 hostí.
 
 
Podujatie otvoril generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce MZVaEZ SR Dušan Matulay. V súvislosti s brexitovým procesom uviedol, že existuje stále veľa otvorených otázok o podobe budúcich vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Zároveň podčiarkol skutočnosť, že Británia bola v predchádzajúcom roku piatym resp. šiestym najvýznamnejším exportným trhom SR s vysokým obchodným prebytkom na našej strane, preto nás budúca podoba vzťahov po 29. marci 2019 mimoriadne zaujíma.  
 
 
Hlavným rečníkom v úvodnej časti podujatia bol zástupca pracovnej skupiny pre brexit MZV Holandska Rogier van Tooren, ktorý predstavil národný mechanizmus nastavený na rôzne scenáre brexitu a priamu pomoc podnikateľom na zmiernenie negatívnych dopadov. Holandský model ocenili viacerí účastníci ako mimoriadne inšpiratívny pre Slovensko a podporili užšiu spoluprácu s partnermi pri preberaní know-how a skúseností.
 
 
Druhá časť bola venovaná prezentácii možných scenárov brexitu s dôrazom na ekonomické dôsledky, ktorým môžu čeliť rôzni slovenskí aktéri. V následnej moderovanej diskusii si predstavitelia podnikateľov a štátnej správy vymenili poznatky o prípravách na situáciu po vystúpení Británie z EÚ. V diskusii zameranej na možné scenáre účastníci zhodne konštatovali, že ďalšie kroky budú závisieť najmä od rozhodnutia britského parlamentu. Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, na základe objednávky MZVaEZ SR, vypracuje zo seminára analytický dokument o ekonomických dopadoch brexitu na SR, v ktorom zhrnie najzaujímavejšie príspevky, závery diskusií ako aj odporúčania pre nasledujúce obdobie.