Všetky správy

Back

Slovakia Historically First Ever Elected Member of the UN Peacebuilding Commission

Slovensko bolo historicky prvýkrát zvolené za člena Komisie OSN pre budovanie mieru

19.12.2019 | SR v medzinárodných organizáciách | Slovensko a OSN

(New York, 18. decembra 2019) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov na svojom zasadnutí zvolilo Slovensko a Peru za dvoch nových členov Komisie pre budovanie mieru na obdobie 2020-2021. Slovenská republika tak bude od 1. januára 2020 prvýkrát jedným z 31 členov Komisie, ktorej hlavným cieľom je podporovať mierové aktivity v krajinách postihnutých konfliktmi a je kľúčovým podporným orgánom v širšej agende udržiavania mieru. Slovensko tým podčiarklo svoju dlhodobú angažovanosť v problematike budovania mieru a ďalších tém, ktoré sú s ňou úzko prepojené: mierové operácie, prevencia konfliktov a mediácia, reforma bezpečnostného sektoru (SSR), udržateľný rozvoj/Agenda 2030, právny štát, ľudské práva, a. i.. 

 


Komisia pre budovanie mieru bola zriadená 20. decembra 2005 a jej mandát vychádza z rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a Valného zhromaždenia OSN. Komisia má spájať všetkých relevantných hráčov pri zhromažďovaní zdrojov, navrhovaní stratégií pre budovanie mieru a obnovu po konfliktoch, vrátane úsilia o obnovu a budovanie inštitúcií potrebných na zotavenie sa z konfliktov a na podporu rozvoja integrovaných stratégií s cieľom položiť základy trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň poskytuje odporúčania a informácie na zlepšenie koordinácie všetkých príslušných aktérov v rámci OSN aj mimo nej, rozvíja osvedčené postupy, pomáha pri poskytovaní predvídateľného financovania činností na včasné zotavenie sa z konfliktu a zabezpečuje dlhšie trvanie pozornosti, ktorú medzinárodné spoločenstvo venuje obnove po konflikte. 

 


Komisia má 31 členov: 7 volených Valným zhromaždením OSN, 7 volených Bezpečnostnou radou OSN a 7 volených Hospodárskou a sociálnou radou OSN. Členmi sú aj TOP5 poskytovatelia jednotiek do misií OSN a TOP5 prispievatelia do rozpočtov OSN.