Všetky správy

Back

Slovensko-poľský umelecký projekt ,Bratislava pro Wratislavia/Wratislavia pro Bratislava

Slovensko-poľský umelecký projekt ,Bratislava pro Wratislavia/Wratislavia pro Bratislava

28.4.2017 | Poľsko

V Mestskej galérii vo Wroclawe sa 27. apríla 2017 uskutočnila vernisáž výstavy Bratislava pro Wratislavia/Wratislavia pro Bratislava. Medzinárodný projekt s takýmto názvom vznikol vďaka spolupráci dvoch partnerských vysokých umeleckých škôl - Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Akademie Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta vo Wroclawe. V troch galériách tohto vyše 600-tisícového sídla Dolnosliezskeho vojvodstva je aktuálne prezentovaná prvá časť spoločného projektu - výstava výberu z tvorby pedagógov, študentov a absolventov Katedry maľby VŠVU v Bratislave. Druhá časť projektu - výstava  pedagógov, študentov a absolventov wroclawskej akadémie, spojená s prezentáciou spoločného dvojjazyčného katalógu, sa uskutoční v jeseni tohto roku v štyroch bratislavských galerijných priestoroch.

 

Výstava slovenských umelcov vo Wroclawe predstavuje okrem iného aj ,,zakladateľské“ osobnosti, ktoré nielen svojou tvorbou, ale aj pedagogickým pôsobením formovali podobu maliarskej scény na Slovensku, najmä od roku 1989 po súčasnosť. Profesor Daniel Fischer, profesor Ivan Csudai, docentka a vedúca katedry maľby Klaudia Kosziba aktuálne vedú tri maliarske ateliéry na VŠVU, v ktorých sa sformovali a dozreli desiatky výtvarných umelcov súčasnej mladej slovenskej generácie. Partnermi tohto slovensko-poľského umeleckého projektu, nad ktorým prevzali záštitu veľvyslanci oboch krajín Dušan Krištofík a Leszek Soczewica, sú aj Zastupiteľský úrad SR v Poľskej republike a Slovenský inštitút vo Varšave.