Všetky správy

Back

Štátny tajomník F. Ružička diskutoval na Varšavskom bezpečnostnom fóre o globálnom postavení EÚ

Štátny tajomník F. Ružička diskutoval na Varšavskom bezpečnostnom fóre o globálnom postavení EÚ

2.10.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička dnes (2. októbra 2019) vystúpil na Varšavskom bezpečnostnom fóre. Vo svojom príhovore v plenárnej diskusii na tému „Pipe-Dream or Reality: Is the EU a Global Power“ zhodnotil aktuálne postavenie EÚ na globálnej scéne: „V rovine ekonomickej výkonnosti EÚ jednoznačne spĺňa atribúty globálnej mocnosti. Obdobne to platí pri nastoľovaní globálnych trendov a riešení napr. v oblasti hodnôt, ľudských práv, technológií a klímy. Oblasť, kde má EÚ priestor ďalej posilniť svoje líderstvo, je oblasť zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Deficit politického vplyvu EÚ je viditeľný predovšetkým vo východnom a južnom susedstve a na západnom Balkáne, ktoré vždy budú pre EÚ primárnym politickým vysvedčením. Prebiehajúce posilňovanie bezpečnostných spôsobilostí EÚ je dôležité, celkový politický vplyv EÚ však môže rásť len v prípade spoločnej strategickej vôle Únie, ktorá sa musí prejaviť predovšetkým v najbližšom regióne."


Na okraj fóra sa štátny tajomník v rámci pracovného obeda stretol s delegáciou Kongresu Spojených štátov, s ktorou diskutoval o aktuálnych výzvach a príležitostiach transatlantických vzťahov: „Vzťahy medzi EÚ a USA sú pevne hodnotovo ukotvené a vybudované na spoločných záujmoch. Aj v prípadoch, kde EÚ a USA vidia postupnosť krokov pri riešení niektorých globálnych otázok odlišne, zhodujeme sa v rovine konečných cieľov. Preto je efektívny strategický dialóg nenahraditeľný. Jeho význam potvrdila aj tradične silná transatlantická dimenzia Varšavského bezpečnostného fóra."


Podujatie je jednou z vedúcich konferencií v strednej a východnej Európe a tradične sa venuje aktuálnym otázkam zahraničnopolitického diania a bezpečnostným výzvam s priamym dopadom na EÚ a NATO.

Karin Wallensteen – štátna tajomníčka, Úrad predsedu vlády (Švédsko); štátny tajomník F. Ružička Karin Wallensteen – štátna tajomníčka, Úrad predsedu vlády (Švédsko); štátny tajomník F. Ružička Dobran Bozič – štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí (Slovinsko), štátny tajomník F. Ružička Dobran Bozič – štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí (Slovinsko), štátny tajomník F. Ružička štátny tajomník F. Ružička; Karin Wallensteen – štátna tajomníčka, Úrad predsedu vlády (Švédsko); kongresmanka Vicky Hartzler (Missouri) štátny tajomník F. Ružička; Karin Wallensteen – štátna tajomníčka, Úrad predsedu vlády (Švédsko); kongresmanka Vicky Hartzler (Missouri)
kongresman John Garamendi (California); štátny tajomník F. Ružička kongresman John Garamendi (California); štátny tajomník F. Ružička obed s členmi amerického Kongresu obed s členmi amerického Kongresu