Všetky správy

Back

State Secretary Ružička Receives Ambassadors of the Swiss Federation and the Republic of Cyprus

Štátny tajomník F. Ružička prijal veľvyslancov Švajčiarskej konfederácie a Cyperskej republiky

21.12.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov

 

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička prijal 19. decembra veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku Alexandra Hoffeta a 20. decembra prijal veľvyslanca Cyperskej republiky v Slovenskej republike Michalisa Stavrinosa.

 

Okrem možností ďalšieho rozvoja bilaterálnej spolupráce bolo témou rozhovoru s veľvyslancom Švajčiarska zhodnotenie aktuálnych vzťahov medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou. „Švajčiarsko je dôležitým partnerom Slovenska, veľkú perspektívu má rozvoj spolupráce v oblasti ekonomiky, inovácií, výskumu a vývoja. EÚ a Švajčiarsko zdieľajú mnohé spoločné hodnoty - dobré a vzájomne výhodné vzťahy sú základom spolupráce oboch strán,“ uviedol štátny tajomník. Ďalším impulzom k posilneniu kontaktov by mali byť aj plánované aktivity na ministerskej a parlamentnej úrovni. Partneri tiež pozitívne zhodnotili úroveň spolupráce na multilaterálnych fórach, osobitne v rámci OSN a OBSE.

 

Štátny tajomník F. Ružička a cyperský veľvyslanec prediskutovali významný vplyv Cyperskej republiky na regionálnu bezpečnosť, k čomu čiastočne prispieva aj dlhoročné angažovanie sa SR. V roku 2019 si pripomenieme 30. výročie existencie bikomunitného dialógu lídrov a predstaviteľov grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán na rozdelenom území Cypru. F. Ružička ubezpečil partnera o pretrvávajúcej podpore Slovenskej republiky prevzatím velenia v Sektore 4 a navýšením počtu zástupcov OS SR v misii UNFICYP od septembra 2018. Obaja partneri sa zhodli na potrebe podpory princípov multilateralizmu a uprednostňovaní diplomatických riešení konfliktov. F. Ružička ocenil záujem Cyperskej republiky o oživenie bilaterálnych návštev v roku 2019 a informoval o záujme rozvinúť spoluprácu v oblasti európskych záležitostí, pri rokovaniach o budúcom rozpočte EÚ, ako aj pri výmene expertízy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Na záver stretnutia štátny tajomník uviedol: „Slovenská republika bude naďalej plniť úloha mediátora pri riešení cyperskej otázky. Obe naše krajiny majú veľa spoločných záujmov na európskej aj globálnej úrovni.“

S veľvyslancom Cyperskej republiky v Slovenskej republike Michalisom Stavrinosom. S veľvyslancom Cyperskej republiky v Slovenskej republike Michalisom Stavrinosom.