Všetky správy

Back

State Secretary Ružička Takes Part in the Meeting of Visegrad 4 State Secretaries and the UK Minister of State for Europe and the Americas, Christopher Pincher

Štátny tajomník F. Ružička sa v Prahe zúčastnil na stretnutí štátnych tajomníkov V4 s britským štátnym tajomníkom pre Európu a Ameriku Ch. Pincherom

6.2.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov | BREXIT | Česko

Vo štvrtok 6. februára 2020 sa v Prahe uskutočnilo stretnutie štátnych tajomníkov V4 s britským štátnym tajomníkom pre Európu a Ameriku Christopherom Pincherom. Slovenskú republiku na tomto podujatí v rámci českého predsedníctva vo V4 zastupoval štátny tajomník rezortu diplomacie František Ružička.

 


Nosnou témou stretnutia bolo vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. „Spojené kráľovstvo bolo pre nás dôležitým partnerom počas rozhodovacích procesov v EÚ v oblastiach ako jednotný trh, rozširovanie, energetika. Dokázali ste prinášať potrebnú rovnováhu do rokovaní EÚ,“ ocenil štátny tajomník F. Ružička pôsobenie Spojeného kráľovstva v EÚ. 

 

Partneri sa navzájom ubezpečili o pripravenosti svojich krajín implementovať Dohodu o vystúpení, ktorá okrem iného chráni práva občanov počas tzv. prechodného obdobia trvajúceho do konca roka 2020. 

 


Vyjednávania medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ vstupujú do ďalšej fázy, v ktorej majú strany za úlohu dohodnúť sa na budúcom usporiadaní vzájomných vzťahov. „Všetci máme rovnaký cieľ – širokú, ambicióznu a spravodlivú dohodu, ktorá potvrdí strategický charakter vzťahov,“ skonštatoval F. Ružička. 

 


Výzvou je krátkosť času na dosiahnutie tak komplexnej dohody. 

 


Rokovanie bolo príležitosťou na vzájomné informovanie sa o prioritách pre jednotlivé krajiny, s ktorými vstupujú do ďalšej fázy rokovaní. „Dohoda o voľnom obchode bez ciel a kvót musí ísť ruka v ruke so spravodlivými podmienkami pre ekonomických operátorov. Je nevyhnutné zachovať férový obchod a konkurencieschopnosť našich podnikov,“ priblížil F. Ružička slovenské priority vo vyjednávaniach o budúcich vzťahoch.