Všetky správy

Back

State Secretary František Ružička Chairs Strategic European Affairs Commission on Climate Change

Štátny tajomník F. Ružička viedol Strategickú Komisiu EÚ ku klimatickej zmene

25.11.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

Pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Františka Ružičku sa dnes 25. novembra 2019 na rezorte diplomacie, v spolupráci a koordinácii s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, uskutočnilo zasadnutie Strategickej Komisie pre záležitosti Európskej únie (KEÚ) na úrovni štátnych tajomníkov.

 

Zasadnutie sa venovalo vysoko aktuálnej téme znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2050. V súvislosti s prípravou na Výročnú svetovú klimatickú konferenciu OSN v Madride a decembrovú Európsku radu, zástupcovia ministerstiev a predstavitelia ďalších zainteresovaných inštitúcií spolu so sociálnymi partnermi diskutovali o prioritách, výzvach a príležitostiach, ktoré Slovensku prináša uhlíková neutralita.

 

Slovensko už na júnovej Európskej rade podporilo cieľ uhlíkovo neutrálnej Európy do roku 2050. Štátny tajomník F. Ružička konštatoval, že „dekarbonizačná stratégia je horizontálnou témou a na jej napĺňanie bude potrebný celý rad zmien a opatrení, ktoré zasiahnu všetky odvetvia hospodárstva a spoločnosti. Už dnes je potrebné definovať kľúčové potreby a záujmy, ktoré chce Slovensko presadzovať na európskej pôde, a vychádzať pritom z predbežných odhadov finančných dopadov. Osobitne dôležité je zmapovanie situácie v najviac exponovaných sektoroch pre znižovanie emisií, ako je doprava, energetika, priemysel, pôdohospodárstvo.“ Transformačný proces bude náročný, ale súčasne prináša veľké množstvo príležitostí, ako sú nové zručnosti pracovnej sily, podpora výskumu, inovácií a ich praktickej aplikácie, rozvoj moderných technológií a s tým súvisiaca lepšia kvalita životného prostredia.

 

Diskusia k téme znižovania emisií skleníkových plynov bude pokračovať aj naďalej. F. Ružička zdôraznil: „Nová Európska komisia bude v tejto oblasti výrazne ambicióznejšia ako súčasná. Už dnes vieme, že prídu nové legislatívne návrhy, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť diskusiu na európskej pôde. Preto MZVEZ SR zdôrazňuje, aby sme boli na túto situáciu pripravení a mali jasne stanovené priority a záujmy SR.“