Všetky správy

Back

State Secretary Ružička Gives Address on the 30th Anniversary of the Velvet Revolution at the Diplomatic Academy of Vienna

Štátny tajomník F. Ružička vystúpil na pôde Viedenskej diplomatickej akadémie k 30. výročiu Nežnej revolúcie

25.10.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička vo štvrtok (24. októbra 2019) otvoril na pôde Viedenskej diplomatickej akadémie podujatie venované 30. výročiu Nežnej revolúcie. Cieľom podujatia pod názvom „30 Years of Democratic Transition in Central and Eastern Europe: Unfinished Business“ bolo pozrieť sa vo svetle spoločensko-politických udalostí a očakávaní spájaných s rokom 1989 na aktuálne smerovanie regiónu strednej a východnej Európy.

 

Štátny tajomník vo svojom otváracom príhovore poukázal na to, že náš región prešiel od roku 1989 viacerými vývojovými etapami: „Záver 80. rokov mal v našom geografickom priestore nepochybne revolučný charakter a otvoril cestu rokom politickej a ekonomickej transformácie, ktoré následne vytvorili predpoklady pre integráciu do západných štruktúr, vrátane členstva v Európskej únii a NATO. Dnešný vývoj naznačuje, že sme sa posunuli do ďalšej fázy vývoja. Ten nevyhnutne neznamená spochybnenie doterajšej trajektórie, ukazuje nám však, že ukotvenie Slovenska na západe nie je stavom, ktorý môže byť raz a navždy vytesaný do kameňa. Naopak, zostáva trvalým projektom a cieľom, ktorý musíme denno-denne potvrdzovať svojimi zodpovednými spoločensko-politickými rozhodnutiami.“

 

Štátny tajomník súčasne poukázal na osobitnú symboliku spojenú s možnosťou hovoriť o tranzícii regiónu po roku 1989 práve vo Viedni: „V časoch, kedy sa naprieč Európou tiahla Železná opona, bolo práve Rakúsko pre nás kontaktnou líniou s demokratickým a slobodným svetom. Dnes, keď nás viac nerozdeľujú múry a ploty, ale ako partneri v EÚ zdieľame spoločný osud, sa už nestačí sústrediť na vývoj jednej časti Európy. Potrebujeme sa pýtať, či Únia ako spoločný projekt napĺňa očakávania všetkých svojich občanov, ktorí tak v roku 1989, ako aj dnes, túžia po stabilite, prosperite a globálne sebavedomej Európe. Za naplnenie tejto vízie nesieme zodpovednosť spoločne.“

 

Podujatie bolo zorganizované v spolupráci Viedenskej diplomatickej akadémie s organizáciou Globsec.