Všetky správy

Back

State Secretary František Ružička received the Ambassador of Ukraine

Štátny tajomník František Ružička prijal veľvyslanca Ukrajiny

27.11.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička prijal 27. novembra 2018 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny v SR Jurija Mušku. V priebehu rozhovoru partneri posúdili incident v Kerčskom prielive a jeho politické a bezpečnostné implikácie. Titulár predstavil pozíciu Ukrajiny a informoval o obmedzovaní slobody plavby a porušovaní rusko-ukrajinskej dohody o spolupráci a využívaní Azovského mora a Kerčského prielivu z roku 2003. Konštatoval, že v reakcii na otvorený konflikt ruských a ukrajinských vojenských plavidiel došlo k vyhláseniu stavu vojnového ohrozenia v desiatich administratívnych oblastiach Ukrajiny, ktorý potrvá tridsať dní. Štátny tajomník F. Ružička potvrdil podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny a akcentoval slovenský záujem na bezpečnosti, stabilite a prosperite nášho suseda. Zdôraznil, že „Slovenská republika vyzýva k rozvahe s cieľom vyhnúť sa ďalšiemu vyhroteniu napätia v regióne. Slovensko podporuje územnú celistvosť Ukrajiny a odsudzuje nelegálnu anexiu Krymu. Vyzývame na deeskaláciu napätia a využitie všetkých dostupných komunikačných kanálov. V kontexte slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe nám záleží na normalizácii situácie a na hľadaní diplomatických riešení, ktoré prispejú k mierovému urovnaniu existujúcich sporov“.