Všetky správy

Back

State Secretary Korčok at the event “Together About Defence and Security“ in Beladice

Štátny tajomník I. Korčok na podujatí „Spoločne o obrane a bezpečnosti“ v Beladiciach

13.4.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok dnes (13. apríla) vystúpil na stretnutí slovenskej obrannej a bezpečnostnej komunity, ktoré sa pod názvom „Spoločne o obrane a bezpečnosti“ konalo v Beladiciach.

 

Vo svojom vystúpení I. Korčok hovoril o tom, kde sa Slovensko na bezpečnostnej mape sveta nachádza, aké výzvy ho obklopujú zo všetkých svetových strán, aké sú príležitosti a ako ich využiť na obhájenie záujmov SR. Zhodnotil globálny zahraničnopolitický vývoj,  ktorého charakteristickou črtou je dnes neistota a neprehľadnosť. Vo svojom vystúpení zdôraznil, že EÚ, a teda aj SR môžu byť bezpečné len vtedy, keď budú zavŕšené reformné a integračné procesy na Západnom Balkáne a vyriešené konflikty na východnej a južnej hranici EÚ. Afrika, ktorá je často na periférii nášho záujmu, predstavuje z pohľadu bezpečnosti v EÚ kľúčový región. Prudký demografický rast, sociálne a ekonomické problémy či klimatické zmeny bezprostredne súvisia s migračnými tlakmi. Na druhej strane I. Korčok konštatoval, že s viacerými vnútornými výzvami sa musí vysporiadať aj samotný západný svet. Tými sú napríklad neustála hrozba teroristických útokov, starnutie populácie a postupné presúvanie hospodárskeho ťažiska na východ.

V tomto kontexte štátny tajomník zhodnotil, že bezpečnostné prostredie sa na celom svete v posledných rokoch zhoršilo a Slovensko nie je voči tomuto zhoršeniu imúnne. „Najväčšou výzvou dneška je uvedomenie si rozsahu a dôsledkov tejto zásadnej zmeny v bezpečnostnom prostredí, ktorej SR nie je len svedkom, ale sa nachádza uprostred nej. Je však len na nás, ako výzvy premeníme na príležitosti. Už začatá modernizácia Ozbrojených síl SR je napríklad dobrou príležitosťou na to, aby sme premenili našu politickú príslušnosť do operačnej pripravenosti,“ uviedol I. Korčok.

 

Hlavným organizátorom podujatia bol Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. Išlo v poradí o tretie stretnutie slovenskej obrannej a bezpečnostnej komunity, ktorého sa zúčastnilo okolo 73 obranných a bezpečnostných expertov.