Všetky správy

Back

State Secretary I. Korčok with US Ambassador on current situation in Syria

Štátny tajomník I. Korčok s americkým veľvyslancom o aktuálnej situácii v Sýrii

7.4.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Spojené štáty

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok prijal dnes (7. apríla) mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojených štátov amerických v SR Adama Sterlinga na jeho žiadosť.

 

Americký veľvyslanec informoval o aktuálnom vývoji situácie v Sýrii a dôvodoch uskutočnenia dnešného leteckého útoku USA na sýrsku vojenskú základňu Šajrát. Štátny tajomník I. Korčok v reakcii uviedol: „Je  nespochybniteľné, že v Sýrii došlo v uplynulých dňoch k použitiu chemických zbraní, ktoré spôsobili smrť desiatok nevinných ľudí vrátane detí.“ Slovenská republika ostro odsudzuje akékoľvek použitie chemických zbraní. V tomto kontexte preto štátny tajomník zdôraznil: „Slovenská republika chápe zásah USA na vojenskú infraštruktúru pod kontrolou sýrskej vlády ako úsilie o predchádzanie ďalšiemu použitiu takýchto zbraní v Sýrii.“


 
S odkazom na potrebu zastavenia násilia a hľadania politických východísk I. Korčok na záver dodal: „Aj situácia, ktorej sme dnes svedkami, zdôrazňuje nevyhnutnosť intenzívneho diplomatického úsilia, ktorého cieľom musí by nájsť politické riešenie sýrskeho konfliktu a ukončiť utrpenie nevinných ľudí.“

Štátny tajomník Ivan Korčok a veľvyslanec USA A. Sterling počas prijatia. Štátny tajomník Ivan Korčok a veľvyslanec USA A. Sterling počas prijatia. Štátny tajomník Ivan Korčok a veľvyslanec USA A. Sterling počas prijatia. Štátny tajomník Ivan Korčok a veľvyslanec USA A. Sterling počas prijatia. Štátny tajomník Ivan Korčok a veľvyslanec USA A. Sterling počas prijatia. Štátny tajomník Ivan Korčok a veľvyslanec USA A. Sterling počas prijatia.