Všetky správy

Back

State Secretary Parízek receives delegation of Greek business leaders

Štátny tajomník L. Parízek prijal delegáciu gréckych podnikateľov

6.3.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 6. marca 2018 delegáciu gréckych podnikateľov pod vedením Ioannisa Brachosa, generálneho tajomníka pre medzinárodné ekonomické vzťahy Ministerstva zahraničných vecí Helénskej republiky, za účasti Marie Louisy Marinakis, veľvyslankyne Helénskej republiky v SR.

Na spoločnom stretnutí zdôraznil, že SR záleží na rozvoji dobrých bilaterálnych vzťahov s Gréckom a preto víta záujem Grécka o prehĺbenie vzájomnej spolupráce so SR aj v ekonomicko-hospodárskej oblasti. 


SR je dynamicky rozvíjajúca sa krajina s potenciálom pre investície a spoločné projekty ako v oblasti IT sektora a vedecko-technických start-upov, tak aj v spracovateľskom a priemyselnom odvetví.
 
Uvedené prijatie bolo súčasťou Slovensko-gréckeho ekonomického fóra, ktorého spoluorganizátorom bola Slovenská obchodná a priemyselná komora. 

Podujatie sa konalo na pôde MZVaEZ SR s cieľom vytvoriť platformu pre diskusiu o aktuálnom stave a ďalších možnostiach spolupráce v ekonomicko-hospodárskej oblasti. 

Na záver podujatia bolo podpísané Memorandum medzi Gréckou federáciou podnikateľov a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou o spolupráci.

Súčasťou podujatia boli aj B2B stretnutia 9 gréckych a 18 slovenských spoločností a predstaviteľov miest Bratislava a Košice.