Všetky správy

Back

State Secretary L. Parízek receives Ambassador of Vietnam Duong Trong Minh

Štátny tajomník L. Parízek prijal veľvyslanca Vietnamu Duong Trong Minha

20.11.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Vietnam

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal dnes (20. novembra) dezignovaného veľvyslanca Vietnamskej socialistickej republiky v Slovenskej republike Duong Trong Minh-a pri príležitosti odovzdania kópií jeho poverovacích listín.

 

Štátny tajomník L. Parízek vyzdvihol vysokú úroveň bilaterálnych vzťahov, vrátane rastúcej intenzity vzájomných návštev, ktoré prispievajú k prehlbovaniu politických, obchodno-ekonomických a kultúrnych vzťahov. Veľvyslanec Minh je absolventom slovenskej technickej univerzity a aktívnym používateľom slovenského jazyka, čo je pre rozvoj vzťahov a posilnenie komunikácie významným faktorom. Veľvyslanec ubezpečil o záujme pokračovať v nastúpenom trende rozvoja vzťahov s osobitným dôrazom na hospodársko-obchodnú spoluprácu. Predstavitelia zdôraznili taktiež ochotu a pripravenosť rozvíjať spoluprácu aj v multilaterálnej oblasti.

Štátny tajomník Lukáš Parízek a veľvyslanec Vietnamskej socialistickej republiky v Slovenskej republike Duong Trong Minh počas rokovania. Štátny tajomník Lukáš Parízek a veľvyslanec Vietnamskej socialistickej republiky v Slovenskej republike Duong Trong Minh počas rokovania.