Všetky správy

Back

State Secretary Parízek and Egyptian Ambassador discuss key cooperation areas also within SR’s Presidency of OSCE

Štátny tajomník L. Parízek s veľvyslancom Egypta o kľúčových oblastiach spolupráce aj v rámci predsedníctva SR v OBSE

10.1.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov | SR v medzinárodných organizáciách

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal (10. januára) veľvyslanca Egyptskej Arabskej republiky v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave Amr Wafíka El-Henáwiho. Pracovné rozhovory sa venovali najmä stavu súčasných bilaterálnych vzťahov a spôsobom zintenzívnenia vzájomnej ekonomickej spolupráce medzi Slovenskom a Egyptom. Štátny tajomník rezortu diplomacie v tejto súvislosti konštatoval: „Dimenzia ekonomickej diplomacie je pre nás prioritou. Základom dobrej a prosperujúcej ekonomickej výmeny je kvalitne nastavený systém zmluvnej základne ochraňujúcej investície a zabraňujúci dvojitému zdaneniu podnikateľov“.

 

Z úrovne Osobitného predstaviteľa pre predsedníctvo SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) predstavil L. Parízek priority slovenského predsedníctva v skupine Stredomorských partnerov pre spoluprácu s OBSE, ktorej je Egypt súčasťou a SR skupine predsedá v roku 2018 v rámci povinností predsedníckej Troiky OBSE. Poukázal na skutočnosť, že SR v tejto súvislosti zintenzívni spoluprácu s Egyptom, ako kľúčovým regionálnym hráčom, najmä v otázkach bezpečnosti, boja proti terorizmu a nárastu extrémizmu.

 

Veľvyslanec El-Henáwi uvítal aktivity smerované k podpore ekonomických vzťahov. Obaja spoločne zdôraznili veľmi dobrú úroveň bilaterálnych vzťahov a vyjadrili snahu o prehĺbenie hospodársko-ekonomickej spolupráce aj formou zorganizovania politických rokovaní a vzájomných oficiálnych návštev, ktorých hlavným záujmom bude rozvoj ekonomickej spolupráce.

Štátny tajomník Lukáš Parízek prijal veľvyslanca Egyptskej Arabskej republiky v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave Amr Wafíka El-Henáwiho. Štátny tajomník Lukáš Parízek prijal veľvyslanca Egyptskej Arabskej republiky v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave Amr Wafíka El-Henáwiho.