Všetky správy

Back

State Secretary Martin Klus on the Themes of the Leaders’ Summit with the V4 Partners

Štátny tajomník M. Klus o témach summitu lídrov s partnermi V4

21.4.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov

Poradcovia predsedov vlád pre európske záležitosti z krajín V4, tzv. šerpovia, sa dnes (21. apríla 2020) venovali príprave nadchádzajúcej videokonferencie lídrov členských štátov EÚ, ktorá sa uskutoční tento štvrtok o 15:00 hod. „Vzhľadom na očakávané dopady koronakrízy na ekonomiky členských štátov, je na mieste byť otvorení aj myšlienke nového fondu obnovy. Lídri sa budú vo štvrtok venovať aj tejto otázke. Na prvom mieste však naďalej zostáva ochrana zdravia našich obyvateľov,“ uviedol M. Klus. Spolu s novým fondom má Európska komisia na budúci týždeň predstaviť aj zmeny v návrhu rozpočtového rámca Únie na 7 rokov (2021-2027) tak, aby lepšie zohľadňoval potreby EÚ v tzv. post-korona období. Cieľom bude zotavenie členských krajín z hospodárskych škôd spôsobených pandémiou koronavírusu, a to aj cez mobilizáciu investícií do digitalizácie a „zelených“ politík.
 

 

Šerpovia sa počas diskusie venovali aj téme cezhraničných pracovníkov, tzv. pendlerov. „Pravidlá pre pendlerov, ktorí potrebujú pravidelne prekračovať hranice, aby sa mohli dostať za prácou, je potrebné riešiť v spolupráci s našimi susedmi,“ skonštatoval štátny tajomník M. Klus. Táto téma bude rezonovať aj na videokonferencii predsedov vlád V4, ktorá sa uskutoční už zajtra o 15:00 hod.