Všetky správy

Back

František Ružička, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs meets with Ambassadors of Turkey and Romania and Head of European Commission’s Representation in Slovakia

Štátny tajomník MZVaEZ SR F. Ružička s veľvyslankyňou Turecka, Rumunska a s vedúcim Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku

7.11.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička prijal dnes (7. novembra 2018) mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Tureckej republiky v Slovenskej republike Asligül Ügdül. Partneri na zdvorilostnom stretnutí prediskutovali okrem bilaterálnych tém aj aktuálne zahranično-politické a európske otázky. Obsahom rozhovoru boli pripravované vzájomné návštevy, najmä blížiaca sa oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v Turecku. Rezonovala aj téma posilnenia ekonomickej spolupráce a obchodnej výmeny medzi Slovenskom a Tureckom. Vo vzťahu k téme európskej integrácie Slovensko potvrdilo svoju politiku podpory reformných a integračných procesov, vrátane prístupového procesu Turecka. V tomto kontexte F. Ružička zdôraznil: „Potrebujeme Turecko ako konštruktívneho a angažovaného partnera, a to pri čelení mnohým regionálnym aj globálnym výzvam. Napriek rozdielom, je našou povinnosťou podporovať vzájomný dialóg.“
 

Štátny tajomník sa dnes stretol aj s veľvyslankyňou Rumunska Stelutou Arhire. Zdvorilostnému prijatiu dominovali témy bilaterálnych vzťahov, v rámci ktorých boli vyzdvihnuté historické väzby našich dvoch krajín a vytvorenie priaznivých podmienok na život početnej slovenskej menšiny v Rumunsku. Diskusia sa ďalej sústredila na európske otázky, osobitne na nadchádzajúce predsedníctvo Rumunska v Rade EÚ. Štátny tajomník upriamil pozornosť na podobnosti rumunského predsedníctva so slovenským v roku 2016: „Náš mandát sme začínali pár dní po referende o vystúpení z EÚ v Spojenom kráľovstve, zatiaľ čo brexit bude vrcholiť budúci rok v marci, keď kormidlo EÚ bude v rukách rumunských kolegov." Rovnaká logika platí ohľadom Bratislavského samitu, ktorým začala interná reflexia o budúcnosti EÚ, pričom jej vyhodnotenie a strategické smerovanie na ďalšie roky bude stanovené na májovom samite v Sibiu. V tejto súvislosti F. Ružička uviedol: „V Sibiu by sme mali byť schopní prezentovať konkrétne výsledky našej práce s cieľom zvýšiť záujem bežných občanov o EÚ a identifikovať smer nadchádzajúceho rozvoja EÚ."
 

Na záver dňa sa stretol štátny tajomník aj s vedúcim Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku Ladislavom Mikom. Partneri hovorili o prehĺbení spolupráce v oblasti informovania verejnosti o EÚ záležitostiach a zintenzívnení aktivít a ich synergie v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu. F. Ružička vyzdvihol pozitívne výsledky doterajšej  spolupráce v oblasti propagácie a komunikácie EÚ záležitostí a uviedol: „Darí sa nám spolupracovať a spoločne tak zvyšujeme informačný a mobilizačný potenciál našich aktivít, ktorý bude kľúčový najmä s ohľadom na budúcoročné voľby do EP. Sme radi, že náš iniciatívny projekt #MYsmeEÚ zaznamenal značnú vizibilitu v slovenskej verejnosti. Objektívne chceme informovať o skutočných faktoch týkajúcich sa fungovania inštitúcií EÚ a európskej agendy, ktoré sa v dnešnom pretlaku informácií často strácajú, a neraz sa prekrúcajú. Pred voľbami do EP sa spoločne zameriame ešte viac na mladých ľudí a prvovoličov.“ V tomto kontexte bola vyzdvihnutá potreba využívania moderných technológií a nových nástrojov na informovanie verejnosti.

S vedúcim Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku Ladislavom Mikom. S vedúcim Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku Ladislavom Mikom. S veľvyslankyňou Rumunska Stelutou Arhire. S veľvyslankyňou Rumunska Stelutou Arhire.