Všetky správy

Back

Lukáš Parízek, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Receives the New Ambassador of Egypt

Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek prijal nového egyptského veľvyslanca

8.1.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Egypt

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal dnes (8. januára 2019) nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky v SR so sídlom v Bratislave Bassema Mohamed Abdel-Alim KHALILA v súvislosti s odovzdaním kópií poverovacích listín.

 

Štátny tajomník vyzdvihol príspevok Egypta k stabilizácii a podpore mierových procesov v regióne Blízkeho východu. Spoločne s novým veľvyslancom ocenili priateľské bilaterálne vzťahy Slovenska s Egyptom a vyjadrili sa za ďalšie prehlbovanie politického dialógu, spolupráce v ekonomickej oblasti a v otázkach spoločného záujmu. „Verím, že po ostatnej úspešnej podnikateľskej misii v Egypte sa nám spoločne podarí oživiť vzájomný zahraničný obchod a aj egyptskí podnikatelia a obchodníci využijú možnosti, ktoré ponúka priemysel a ekonomika Slovenska“, konštatoval L. Parízek.  V rámci rozhovorov sa partneri venovali aj otázkam slovenských predsedníctiev v regionálnych organizáciách V4 a OBSE, ako aj možnostiam spolupráce v rámci nich.