Všetky správy

Back

Štátny tajomník MZVEZ SR František Ružička s poradcom francúzskeho prezidenta Clémentom Beauneom o budúcnosti EÚ

Štátny tajomník MZVEZ SR František Ružička s poradcom francúzskeho prezidenta Clémentom Beauneom o budúcnosti EÚ

8.6.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník MZVEZ SR František Ružička absolvoval 8. júna bilaterálne konzultácie s Clémenom Beauneom, poradcom francúzskeho prezidenta pre európske otázky a G20.


 
Stretnutie potvrdilo nadštandardný charakter slovensko-francúzskych vzťahov, ktorého pretavením v praxi je aj podstatné zintenzívnenie politických vzťahov na najvyššej úrovni. V tejto súvislosti štátny tajomník konštatoval, že „Akčný plán strategického partnerstva na roky 2018-2022 potvrdzuje obojstranný záujem o kultiváciu našich vzťahov. Oficiálna návšteva prezidenta Macrona na Slovensku v októbri 2018, ako aj ostatné stretnutie lídrov krajín V4 s prezidentom Macronom na okraj Európskej rady 28. mája 2019 to iba potvrdzujú. Sme partnermi v EÚ, NATO či v ďalších medzinárodných organizáciách a vidíme výsledky. Je zjavné, že obe strany, tak Slovensko, ako aj Francúzsko, majú záujem prehlbovať toto politické partnerstvo.“


 
Stretnutiu okrem potvrdenia nadštandardného charakteru bilaterálnych vzťahov, dominovala európska agenda, osobitne problematika rozširovania EÚ, budúcnosti EÚ po voľbách Európskeho parlamentu a téma brexitu. „Vývoj na medzinárodnej scéne a vnútorná dynamika EÚ jasne ukazujú, že obe naše krajiny majú záujem o strategicky a politicky silnú, ekonomický úspešnú, sociálne spravodlivú a environmentálne zmýšľajúcu EÚ, ktorá je schopná zabezpečiť svoju vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť a zároveň vytvoriť predpoklady pre zvyšovanie kvality života svojich obyvateľov“, zdôraznil štátny tajomník Ružička. 


 
V súvislosti s rozširovaním EÚ si partneri vymenili názory na vývoj situácie v krajinách západného Balkánu. V súvislosti s rozširovaním František Ružička jasne deklaroval nutnosť strategického prístupu EÚ k západobalkánskym partnerom. „EÚ musí byť aktívnejšia vo svojom bezprostrednom susedstve. Bez svojej aktívnej, systematickej a dlhodobej politiky sa môže stať, že naše miesto EÚ preberú iní.“

 

Partneri sa zhodli, že voľby do Európskeho parlamentu ukázali, že naši občania majú záujem o európsky projekt a jeho budúcnosť im nie je ľahostajná, čoho potvrdením je aj celkové zvýšenie účasti v eurovoľbách. V prípade brexitu panuje medzi Slovenskom a Francúzskom zhoda, že text dohody je finálny a jednota EÚ je základom nášho postoja. Aj napriek brexitu majú obe krajiny záujem o čo najužšie politické, strategické a ekonomické vzťahy s Londýnom.

 

Obaja partneri sa zúčastnili panelovej diskusie Vision for Europe v rámci GLOBSEC 2019 Bratislava Forum venovanej budúcnosti európskej spolupráce úlohe a postaveniu V4 a krajín strednej a východnej Európy pri formovaní strategickej agendy.