Všetky správy

Back

State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Lukáš Parízek Receives Ambassador of Ukraine Yurii Mushka

Štátny tajomník MZVEZ SR Lukáš Parízek prijal veľvyslanca Ukrajiny Jurija Mušku

31.10.2019 | Ukrajina

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek prijal 31. októbra 2019 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny v SR Jurija Mušku.

 

Štátny tajomník L. Parízek ocenil reformné úsilie súčasnej ukrajinskej vlády a potvrdil pripravenosť SR naďalej pomáhať Ukrajine v jej transformačných snahách. Potvrdil pozíciu SR v otázke územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny. „Je vo všeobecnom záujme, aby bola Ukrajina bezpečná, stabilná, demokratická a prosperujúca," dodal L. Parízek.

 

Ukrajinský titulár ocenil konzistentnosť postoja SR a vyzdvihol angažovanosť, ktorú SR v rámci svojho predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) prejavuje v otázke zlepšenia životných podmienok obyvateľstva Donbasu postihnutého konfliktom. 

 

Obe strany ocenili zintenzívnený dialóg na najvyššej politickej úrovni a vyslovili sa za posilnenie dvojstrannej spolupráce vo všetkých oblastiach spoločného záujmu s dôrazom na konkrétne projekty, predovšetkým v obchodno-ekonomickej oblasti.