Všetky správy

Back

Ambassador of Morocco presents copies of his credentials to State Secretary Parízek

Veľvyslanec Maroka odovzdal kópie poverovacích listín štátnemu tajomníkovi L. Parízkovi

9.1.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek dnes (9. januára) prijal designovaného veľvyslanca Marockého kráľovstva pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni Lotfiho Bouchaaru, ktorý mu odovzdal kópie poverovacích listín.

 

Počas prijatia štátny tajomník L. Parízek vyzdvihol bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré majú tradíciu ešte z čias Československa. Ocenil marocké politické a ekonomické postavenie v regióne a posilňovanie jeho pozície ako vstupnej brány do širšieho regiónu, vrátane krajín subsaharskej Afriky. Skonštatoval existujúci nevyužitý potenciál v oblasti politického dialógu. Ďalej vyjadril pripravenosť SR na prehĺbenie spolupráce najmä formou bilaterálnych návštev predstaviteľov rezortu zahraničných vecí a tiež po parlamentnej línii.

 

L. Parízek uvítal rastúcu vzájomnú obchodnú bilanciu medzi obomi krajinami, ktorá sa má, ako potvrdili obaja predstavitelia, v budúcnosti pozitívne zvyšovať. Štátny tajomník na záver kladne zhodnotil aj úzku spoluprácu Maroka a EÚ v oblasti udržiavania mieru a bezpečnosti v Afrike, ako aj pri riešení otázky nelegálnej migrácie z Afriky do Európy.