Všetky správy

Back

Videokonferencia Euroskupiny ku ochoreniu COVID-19

Videokonferencia Euroskupiny ku ochoreniu COVID-19

25.3.2020

Zasadnutie Euroskupiny sa dnes (24. marca 2020) uskutočnilo vzhľadom na obmedzenia v cestovaní vo forme videokonferencie pod vedením jej predsedu Mária Centena. Jedinou témou rokovania boli opatrenia prijímané na potlačenie pandémie nového koronavírusu, či už na úrovni Európskej únie alebo na vnútroštátnej úrovni. Cieľom videokonferencie bolo tiež pripraviť rokovania lídrov, ktoré sa uskutoční rovnako vo forme videokonferencie vo štvrtok (26. marca 2020). Členovia Euroskupiny zhodnotili všetky už prijaté opatrenia a tiež navrhované iniciatívy, ktorými sa v rámci svojich rozhodovacích procesov zaoberajú príslušné inštitúcie EÚ s cieľom zmierniť ekonomické dopady vyvolané krízou ochorenia COVID-19. Dôraz sa kladie okrem iného na fiškálne opatrenia, ktorých celková suma sa na vnútroštátnej úrovni zdvojnásobila a teraz sa odhaduje na 2% HDP. Schémy podpory likvidity pre podniky a zamestnancov sa zvýšili z 10% na viac ako 13% HDP. Zavádzajú sa tiež koordinované opatrenia na európskej úrovni, ktoré dopĺňajú vnútroštátne úsilie členských štátov. S cieľom zabezpečiť požadovanú rozpočtovú flexibilitu Európska komisia aktivovala všeobecnú únikovú doložku v rámci Paktu stability a rastu. Dôležitými z pohľadu zabezpečenia dostatku likvidity sú tiež iniciatívy Európskej centrálnej banky o dočasnom rozšírení nákupu dlhopisov o 120 miliárd eur a mimoriadny program nákupu aktív v hodnote 750 miliárd eur. Členovia Euroskupiny tiež privítali dočasný rámec štátnej pomoci Európskej komisie, ktorý uľahčuje úsilie poskytovať podporu podnikom a zároveň chráni rovnaké podmienky na jednotnom vnútornom trhu EÚ. Ďalší návrh sa týka uvoľnenia zdrojov zo štrukturálnych fondov, ktorý je predmetom zrýchleného legislatívneho konania v Európskom parlamente. Začala sa tiež diskusia o ďalších formách pomoci s cieľom posilniť krízové riadenie a pripraviť pôdu na oživenie hospodárstva. Všetky tieto opatrenia majú za cieľ prispieť k udržaniu systémov zdravotnej starostlivosti členských štátov a pôsobiť stimulujúco na podnikateľské prostredie a trh.