Všetky správy

Back

Statement of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic on the Proposal of the European Commission to Revise the EU Accession Process

Vyhlásenie MZVEZ SR k návrhu Európskej komisie na úpravy prístupového procesu do EÚ

5.2.2020 | Slovensko a Európska únia | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta návrh Európskej komisie na úpravu procedúr prístupového procesu, ktorý vypracovala na žiadosť členských štátov z jesene 2019. Vnímame ho ako dobrý základ diskusie a oceňujeme úsilie o zvýšenie dôveryhodnosti, dynamiky a predvídateľnosti politiky rozširovania. Osobitne podporujeme úmysel ešte viac zvýšiť dôraz na implementáciu reforiem v oblasti posilňovania právneho štátu. Slovenská republika je pripravená konštruktívne prispieť k diskusii s cieľom prijatia takých zmien, ktorých výsledkom bude efektívnejší prístupový proces. Následne sa bude aktívne podieľať na ich uplatňovaní.

 

V rámci rokovaní o predmetnom návrhu bude SR i naďalej presadzovať predovšetkým tri kľúčové elementy: potvrdenie európskej perspektívy a plnoprávneho členstva v EÚ ako konečného cieľa integračného procesu; jednoznačnosť kritérií a ich hodnotenia; a obnovenie dôveryhodnosti procesu – tak v očiach obyvateľov regiónu, ako i EÚ.

 

Pripravovanú úpravu prístupového procesu vnímame tiež ako spôsob na zvýšenie spravodlivosti a vyváženosti celého procesu, ktorý by mal byť prísny, no férový a spravodlivý. Mal by byť politickejší ako doteraz, zmeny by však nemali byť nástrojom na vnášanie bilaterálnych otázok členských štátov do vzťahov medzi EÚ a záujemcami o členstvo. Ministerstvo verí, že pokrok v diskusii o úpravách procesu rozširovania  povedie k otvoreniu prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom v marci.

 

Ministerstvo berie na vedomie, že v kontexte de facto pozastavených prístupových rokovaní s Tureckom sa návrh Európskej komisie venuje výlučne regiónu západnému Balkánu. V tomto kontexte súčasne pripomína, že Turecko je i naďalej kandidátskou krajinou na vstup do EÚ, strategickým partnerom Únie v mnohých otázkach a dôležitým spojencom v rámci NATO.