Vyhlásenia a stanoviská

 • 13.02.2017
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Kórejská ľudovodemokratická republika

  Slovenská republika vyjadruje vážne znepokojenie nad skúškou balistickej rakety, ktorú 12. februára tohto roku uskutočnila Kórejská ľudovodemokratická republika. Tento provokatívny čin je nielen opakovaným porušením rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, ale ohrozuje regionálnu stabilitu, medzinárodný mier a globálnu bezpečnosť.
 • 20.12.2016
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Nemecko

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s hlbokým zármutkom prijalo správu o teroristickom útoku v Berlíne. Ide o chladnokrvný, barbarský čin, ktorý zneužil jeden z najvýznamnejších sviatkov v roku, aby spôsobil smrť a utrpenie mnohým nevinným ľuďom. Terorizmus je zlo, voči ktorému sa musíme všetci pevne zomknúť. Vyjadrujeme v mene ministerstva i v mene slovenských občanov úprimnú sústrasť rodinám obetí, aj celému nemeckému ľudu. Slovenská republika je od začiatku členom svetovej koalície proti terorizmu. Aj z pozície predsedníckej krajiny v Rade EÚ jednoznačne odsudzujeme všetky podoby a formy terorizmu a sme odhodlaní naďalej podporovať konkrétne opatrenia a nástroje v boji proti tejto globálnej hrozbe.
 • 15.12.2016
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  Bratislava (15.decembra) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR doručilo Zahraničnému výboru NR SR dokumenty a odpovede k otázkam jeho členov, ktoré vyplynuli z poslaneckého prieskumu uskutočneného na MZVaEZ 1.decembra.
 • 09.12.2016
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Ľudské práva

  ​Medzinárodné spoločenstvo si každoročne pripomína Medzinárodný deň ľudských práv pri príležitosti prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv Valným zhromaždením OSN 10. decembra 1948.
 • 25.11.2016
  | SR v medzinárodných organizáciách | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  My, ministri zahraničných vecí Rakúskej republiky, Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Českej republiky, Fínskej republiky, Francúzskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky, Talianskej republiky, Holandského kráľovstva, Nórskeho kráľovstva, Slovenskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Švédskeho kráľovstva a Švajčiarskej konfederácie sme hlboko znepokojení pokračujúcou eróziou na pravidlách založeného európskeho bezpečnostného poriadku. V našej časti sveta boli mier a stabilita vrátane mierového riešenia konfliktov po desaťročia garantované spoľahlivým poriadkom, pevne zakotveným na dobre etablovaných a nenegociovateľných zásadách medzinárodného práva ako územná celistvosť, zvrchovanosť, nedotknuteľnosť medzinárodných hraníc, právo na neutralitu, slobodná voľba aliancií a vlastná bezpečnostná politika, tak ako sú zakotvené v Helsinskom záverečnom akte a Parížskej charte.
 • 09.11.2016
  | Predsedníctvo SR v Rade EÚ | SR a EÚ | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
 • 23.10.2016
  | Slovensko a OSN | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  Medzinárodné spoločenstvo si 24. októbra každoročne pripomína Deň OSN na počesť Charty OSN a jej vstupu do platnosti. Dnes má Charta OSN už 71 rokov a stále je pevným základným kameňom súčasných medzinárodných vzťahov.
 • 02.10.2016
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR jednoznačne odmieta a ostro sa ohradzuje voči zavádzajúcim tvrdeniam, ktoré v piatok a v sobotu zverejnil denník SME v článkoch o projekte firmy Erupsi z roku 2013 na pomoc pri ochrane hraníc Čiernej Hory.
 • 21.09.2016
  | Slovensko a OSN | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  V dnešný deň si medzinárodné spoločenstvo pripomína Medzinárodný deň mieru, ktorý ustanovilo Valné zhromaždenie OSN rezolúciou z roku 2001. Tento deň je venovaný šíreniu myšlienky pokoja, mieru a porozumenia medzi ľuďmi a národmi. OSN ako najväčšia a najvýznamnejšia celosvetová organizácia spájajúca všetkých ľudí a krajiny bez ohľadu na ich politické alebo spoločenské postavenie, moc či bohatstvo, každoročne vyzýva členské štáty OSN, jednotlivé úrady OSN, regionálne a mimovládne organizácie i jednotlivcov, aby si dnešný deň pripomenuli zastavením bojov a konfliktov, ale aj osvetou a šírením kultúry mieru v duchu humanizmu, tolerancie a vzájomnej úcty.
 • 09.09.2016
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Kórejská ľudovodemokratická republika

  Slovenská republika vyjadruje vážne znepokojenie nad jadrovou skúškou, ktorú dnes uskutočnila Kórejská ľudovodemokratická republika. Táto skutočnosť je o to závažnejšia, že ide už o druhú jadrovú skúšku KĽDR v tomto roku.