Vyhlásenia a stanoviská

 • 25.11.2016
  | SR v medzinárodných organizáciách | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  My, ministri zahraničných vecí Rakúskej republiky, Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Českej republiky, Fínskej republiky, Francúzskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky, Talianskej republiky, Holandského kráľovstva, Nórskeho kráľovstva, Slovenskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Švédskeho kráľovstva a Švajčiarskej konfederácie sme hlboko znepokojení pokračujúcou eróziou na pravidlách založeného európskeho bezpečnostného poriadku. V našej časti sveta boli mier a stabilita vrátane mierového riešenia konfliktov po desaťročia garantované spoľahlivým poriadkom, pevne zakotveným na dobre etablovaných a nenegociovateľných zásadách medzinárodného práva ako územná celistvosť, zvrchovanosť, nedotknuteľnosť medzinárodných hraníc, právo na neutralitu, slobodná voľba aliancií a vlastná bezpečnostná politika, tak ako sú zakotvené v Helsinskom záverečnom akte a Parížskej charte.
 • 09.11.2016
  | Predsedníctvo SR v Rade EÚ | SR a EÚ | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
 • 23.10.2016
  | Slovensko a OSN | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  Medzinárodné spoločenstvo si 24. októbra každoročne pripomína Deň OSN na počesť Charty OSN a jej vstupu do platnosti. Dnes má Charta OSN už 71 rokov a stále je pevným základným kameňom súčasných medzinárodných vzťahov.
 • 02.10.2016
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR jednoznačne odmieta a ostro sa ohradzuje voči zavádzajúcim tvrdeniam, ktoré v piatok a v sobotu zverejnil denník SME v článkoch o projekte firmy Erupsi z roku 2013 na pomoc pri ochrane hraníc Čiernej Hory.
 • 21.09.2016
  | Slovensko a OSN | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  V dnešný deň si medzinárodné spoločenstvo pripomína Medzinárodný deň mieru, ktorý ustanovilo Valné zhromaždenie OSN rezolúciou z roku 2001. Tento deň je venovaný šíreniu myšlienky pokoja, mieru a porozumenia medzi ľuďmi a národmi. OSN ako najväčšia a najvýznamnejšia celosvetová organizácia spájajúca všetkých ľudí a krajiny bez ohľadu na ich politické alebo spoločenské postavenie, moc či bohatstvo, každoročne vyzýva členské štáty OSN, jednotlivé úrady OSN, regionálne a mimovládne organizácie i jednotlivcov, aby si dnešný deň pripomenuli zastavením bojov a konfliktov, ale aj osvetou a šírením kultúry mieru v duchu humanizmu, tolerancie a vzájomnej úcty.
 • 09.09.2016
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Kórejská ľudovodemokratická republika

  Slovenská republika vyjadruje vážne znepokojenie nad jadrovou skúškou, ktorú dnes uskutočnila Kórejská ľudovodemokratická republika. Táto skutočnosť je o to závažnejšia, že ide už o druhú jadrovú skúšku KĽDR v tomto roku.
 • 26.08.2016
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Kolumbia

  Slovenská republika z pozície predsedajúcej krajiny v Rade Európskej únie víta ohlásenie úspešného ukončenia rokovaní o mierovej dohode medzi vládou Kolumbie a Revolučnými ozbrojenými silami (FARC) v Havane.
 • 25.08.2016
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Kórejská ľudovodemokratická republika

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dôrazne odsudzuje nedávnu skúšku severokórejskej balistickej rakety údajne vystrelenej z ponorky. Slovensko považuje vypustenie rakety za ďalšiu hrubú provokáciu v sérii neakceptovateľných činov v roku 2016, ktoré predstavujú ohrozenie regionálnej stability, medzinárodného mieru a bezpečnosti a sú vážnym porušením rezolúcií BR OSN č. 1718, 1874, 2094 a 2270.
 • 12.08.2016
  | Oficiálna rozvojová pomoc | Slovensko a OSN | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  Dnes, 12. augusta, si pripomíname Medzinárodný deň mládeže s cieľom upriamiť pozornosť na problémy, ktoré trápia mladých ľudí a podporovať aktivity, ktoré by ich situáciu mohli zlepšiť. V súčasnosti sú mladí ľudia vystavení alarmujúco vysokej miere nezamestnanosti, tak v rozvinutých ako aj v rozvojových krajinách.
 • 31.07.2016
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  Slovenské predsedníctvo má celospoločenský charakter a jedným z jeho cieľov je podpora základných hodnôt EÚ. K ním patrí aj rešpektovanie ľudských práv, vrátane práv osôb patriacich k menšinám. V tomto zmysle bolo medzi 110 podujatí, ktorým SK PRES poskytlo záštitu, zaradené aj podujatie mimovládnej organizácie Inakosť, ktoré spĺňa kritéria, ako je obhajoba práv, tolerancie a odstraňovanie diskriminácie.