Vyhlásenia a stanoviská

 • 05.02.2020
  | Slovensko a Európska únia | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta návrh Európskej komisie na úpravu procedúr prístupového procesu, ktorý vypracovala na žiadosť členských štátov z jesene 2019. Vnímame ho ako dobrý základ diskusie a oceňujeme úsilie o zvýšenie dôveryhodnosti, dynamiky a predvídateľnosti politiky rozširovania. Osobitne podporujeme úmysel ešte viac zvýšiť dôraz na implementáciu reforiem v oblasti posilňovania právneho štátu. Slovenská republika je pripravená konštruktívne prispieť k diskusii s cieľom prijatia takých zmien, ktorých výsledkom bude efektívnejší prístupový proces. Následne sa bude aktívne podieľať na ich uplatňovaní.
 • 01.02.2020
  | SR v medzinárodných organizáciách | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
  Slovenská republika si 1. februára 2020 pripomína 25. výročie od podpísania Rámcového dohovoru Rady Európy, ktorý je integrálnou súčasťou medzinárodnej ochrany ľudských práv a predstavuje základný kameň ochrany práv a slobôd osôb patriacich k národnostným menšinám.
 • 31.01.2020
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
  Dnes, 31. januára 2020, sa po náročných rokovaniach naplní rozhodnutie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z referenda v roku 2016, vystúpiť z Európskej únie.
 • 26.01.2020
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
  Prejavy antisemitizmu, či iných druhov nenávisti sú prítomné nielen v európskej spoločnosti, ale v celosvetovom meradle. S cieľom bojovať proti tomuto negatívnemu fenoménu Slovenská republika podporuje vzdelávanie mladej generácie spojené s návštevami bývalých koncentračných táborov a miest spojených s holokaustom, aby sa nezabudlo na tragédie minulosti a poučilo sa z nich pre budúcnosť.
 • 08.01.2020
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Irak
  ​Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky považuje aktuálnu situáciu v Iraku a v regióne Blízkeho východu za nebezpečnú, podporuje výzvy k zdržanlivosti a na zastavenie stupňovania napätia, ktoré môže vážne ohroziť stabilitu a bezpečnosť v oblasti. V tejto súvislosti vyzýva všetky zainteresované krajiny, aby pri riešení zložitej situácie nielen v Iraku, ale v širšom regióne Blízkeho východu uprednostnili diplomatický dialóg.
 • 09.12.2019
  | Slovensko a OSN | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Ľudské práva
  Medzinárodný deň ľudských práv, ktorý si v roku 2019 pripomíname aj vo svetle 30. výročia Nežnej revolúcie, je pre Slovenskú republiku symbolom dodržiavania vysokého štandardu ochrany ľudských práv.
 • 24.10.2019
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
  Dnes si pripomíname 74. výročie vzniku Organizácie Spojených národov (OSN), ktorá bola založená 24. októbra 1945. Zároveň si pripomíname ratifikáciu Charty OSN, ktorá v tento deň vstúpila do platnosti.
 • 23.10.2019
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
  V súvislosti s medializáciou skutočnosti, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nezaplatilo v roku 2019 príspevok do Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN), ako aj reakcie rezortu školstva že problém nie je len v ich rukách ale aj v rezorte diplomacie si dovoľujeme uviesť nasledovné:
 • ikonka galerie
  08.09.2019
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
  Slovenská republika si tradične pripomína 9. september ako Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. V tento deň bol v roku 1941 prijatý Židovský kódex - protižidovská právna norma popierajúca základné práva značnej časti obyvateľstva. Tragédia holokaustu postihla 70 tisíc obetí na území vtedajšieho Slovenska.
 • 01.09.2019
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva
  Presne pred 80 rokmi, 1. septembra 1939, vojská nemeckého Wehrmachtu vtrhli na územie a začali okupáciu Poľska následne po tajnej dohode so Sovietskym zväzom o vzájomnom neútočení a delení území v Európe (pakt Molotov - Ribbentrop z 23. augusta 1939). Zároveň tak začali na európskom kontinente II. svetovú vojnu - najväčší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva s viac než 60 miliónmi obetí.