Bahrajn

Vlajka Bahrainu

Bahrajn

Manama - miestny čas:

Upozornenie pred cestou


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Aktualizované 27.03.2024
Publikované 02.05.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť.

Pravidlá vstupu, ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii bahrajnských orgánov.

Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť podmienky vstupu na Veľvyslanectve Bahrajnu v Berlíne. 

Každý návštevník (maloletý, mladistvý alebo dospelý) cestujúci do Bahrajnského kráľovstva, musí splniť zákonom stanovené podmienky pre vstup do danej krajiny.

 

Cestovné doklady

Pri cestách do Bahrajnu musia mať slovenskí občania vrátane detí platný cestovný doklad, ktorým je cestovný pas.

 

Platnosť cestovných dokladov

Podmienkou na prekročenie hranice je cestovný pas s platnosťou minimálne o 6 mesiacov dlhšou, ako je zamýšľaný odchod z krajiny.

 

Víza

Občania Slovenskej republiky potrebujú na vstup do Bahrajnu vízum. O víza možno požiadať elektronicky alebo pri príchode na medzinárodnom letisku v Maname – tzv. visa on arrival)

Získané vízum pred jeho skončením platnosti je možné za poplatok predĺžiť na „Nationality, Passport and Residency Affairs“ Ministerstva vnútra.

 

Overte si informácie

Na účely poskytovania informácií o aktuálnych podmienkach vstupu a pobytu na území Bahrajnského kráľovstva je pre Slovenskú republiku príslušné Veľvyslanectvo Bahrajnu so sídlom v Berlíne.

Cestovanie s deťmi
Aktualizované 18.10.2023
Publikované 02.05.2022

V prípade cestovania maloletých alebo mladistvých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom sa odporúča mať splnomocnenie rodiča/rodičov tzv. parents travel approval, eventuálne podložené rozsudkom o adopcii, rodným listom, úmrtným listom alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletému alebo mladistvému.

Splnomocnenie by malo byť preložené do anglického jazyka, prípadne podľa možnosti aj do arabského jazyka a opatrené apostilom. Odporúča sa mať pri sebe taktiež aj overenú kópiu rodného listu maloletej alebo mladistvej osoby preloženú do anglického alebo do arabského jazyka, prípadne aj kópie dokladov totožnosti rodičov.

V splnomocnení je potrebné uviesť osobné údaje o sprevádzajúcej a sprevádzanej osobe, alebo o osobe, ktorá má prevziať maloletú alebo mladistvú osobu na letisku a bude za ňu zodpovedná počas doby pobytu v krajine (meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného pasu, doba a účel pobytu ako aj údaje o rodičoch a ich kontakty).

Informácie majú len odporúčací charakter a referenčnou by mala byť informácia zo Zastupiteľského úradu Bahrajnu so sídlom v Berlíne a leteckej spoločnosti.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 5593 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 5922 stiahnutí
Stiahnuť
Miestne špecifiká
Aktualizované 27.10.2023
Publikované 02.05.2022

Slovensko nemá v krajine veľvyslanectvo. Teritoriálne je príslušný Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Rijáde.

Počas moslimského pôstneho mesiaca (ramadánu) je zakázané jesť, piť, žuť žuvačku a fajčiť na verejných miestach od východu do západu slnka.

Vzhľadom na islamské náboženské a morálne normy odporúčame na verejných miestach dodržiavať konzervatívny spôsob obliekania (zahalený dekolt, ramená a kolená).  Na verejných miestach nie sú dovolené prejavy sexuálnej náklonnosti (bozky, objatia, držanie sa za ruky).

Nedodržiavanie konzervatívnych zvykov a noriem spoločenského života môže viesť ku konfliktom. Do mešít sa nesmie vstupovať bez sprievodcu.

Piatok a sobota sú v Bahrajne dni pracovného voľna. Úrady sú otvorené od nedele do štvrtka.

 

Získanie občianstva cudzincami

Všeobecným pravidlom v Kuvajte, Bahrajne a Katare je, že tieto krajiny neuznávajú dvojité občianstvo. Každý občan Slovenskej republiky, ktorý získa občianstvo jeden z týchto krajín by sa mal po získaní nového občianstva vzdať svojho pôvodného, v opačnom prípade sa dopúšťa porušenia miestnych zákonov. Občianstvo, ako aj náboženstvo detí, sa získava/udeľuje v mieste výlučne po otcovi.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Aktualizované 29.10.2023
Publikované 02.05.2022

Dovoz pornografických materiálov, drog, psychotropných látok, steroidov, zbraní a streliva je zakázaný.

Info pre motoristov
Aktualizované 18.10.2023
Publikované 02.05.2022

Cudzinci, pokiaľ sú v krajine na návšteve, môžu šoférovať len s platným medzinárodným vodičským preukazom po dobu 3 mesiace, v prípade povolenia na pobyt musia automaticky požiadať o vydanie kuvajtského vodičského preukazu.

Bezpečnostná situácia
Aktualizované 18.10.2023
Publikované 02.05.2022

Všeobecné nebezpečenstvo teroristických útokov, a to aj proti cudzincom, nemožno vylúčiť. Odporúčame vyhýbať sa demonštráciám a väčším zoskupeniam ľudí.

Pri vystupovaní a obliekaní dbajte na kultúrne, náboženské a sociálne tradície krajiny. V krajine sú príležitostne hlásené prípady bežnej kriminality.

Zvýšená opatrnosť sa vyžaduje na verejných miestach, kde sa predáva alkohol.  

V prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie v krajine treba dôsledne dodržiavať pokyny miestnych zložiek.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Aktualizované 25.10.2023
Publikované 02.05.2022

Priame letecké spojenie s Bratislavou formou chartrových letov; možné využiť linky z Viedne alebo Prahy.

V Maname funguje pomerne kvalitná mestská hromadná doprava.

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska do centra, v Maname pôsobí niekoľko taxislužieb.

Orientácia je pomerne dobrá a zrozumiteľná, vedená v anglickom a arabskom jazyku.

Zdravotná  starostlivosť

Aktualizované 25.10.2023
Publikované 02.05.2022

Pred vycestovaním do krajiny odporúčame uzatvoriť medzinárodné zdravotné poistenie na celú dobu pobytu. Potrebné je pamätať aj na poistenie prepravy telesných pozostatkov pre prípad úmrtia.

Zdravotnícke zariadenia spravidla neakceptujú poistenie a požadujú platbu v hotovosti; hospitalizácie je potrebné bezodkladne koordinovať s poisťovňou.

Vo všeobecnosti je zdravotná starostlivosť porovnateľná s európskymi štátmi. Väčšina lekárov ovláda anglický jazyk. Riziko výskytu nákazlivých chorôb v krajine je malé, pred odchodom ale odporúčame konzultácia u odborníka na tropické choroby.

Aj s ohľadom na klimatické podmienky odporúčame zobrať so sebou lekárničku s najnutnejšími liekmi.

Klimatické podmienky

Aktualizované 25.10.2023
Publikované 02.05.2022

V letných mesiacoch sú bežné vysoké teploty nad 40 stupňov spojené s relatívne vysokou vlhkosťou vzduchu. V zimnom období teplota klesá na 15 - 28 stupňov.

Dôležité telefónne čísla
Aktualizované 25.10.2023
Publikované 02.05.2022

Predvoľba krajiny: + 973

Pohotovosť: 999 (záchranná zdravotná služba, požiarna služba, polícia)


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Aktuálne

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian sa 30. júna 2013 zúčastnil na 23. spoločnom ministerskom zasadnutí Európskej únie (EÚ) a Rady pre spoluprácu v Zálive (GCC) v hlavnom meste Bahrajnu.


Bahrajn

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Bahrain
Oficiálny názov Bahrajnské kráľovstvo
Oficiálny anglický názov Kingdom of Bahrain
Zaužívaný názov Bahrajn
Miestny názov krajiny Mamlakat al-Bah´ain
Svetadiel Ázia
Hlavné mesto Manama
Anglický názov hlavného mesta Manama
Miestny názov hlavného mesta Al-Manamah
Názov meny Bahrajnský dinár
Medzinárodná skratka meny BHD
Telefónna predvoľba +973
Úradné jazyky arabský
Časové pásmo +0300
Internetová doména .bh
Medzinárodná poznávacia značka BRN
Zem. dĺžka hl. mesta 50.58224
Vznik štátu 16.12.1971
Štátne zriadenie Konštitučná monarchia

Predseda vlády Šejk Khalifa bin Salman Al Khalifa
Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 21.5.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rijáde

Olaya Towers, Tower B, Level 28, Office 1-4, P.O. Box 50003 Al-Olaya, 11523 Riyadh
Telefón
+966114199271
Email konzulárneho oddelenia

Žiadosti o vykonanie konzulárnych úkonov sa prijímajú výlučne na základe termínu dohodnutého prostredníctvom e-mailu cons.riyadh@mzv.sk

Núdzová linka
+966550200531

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok občanov Slovenskej republiky, ktorí sa ocitli v núdzi. Neslúži na komunikáciu cez sms správy a whatsapp.

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy
Ekonomické informácie o teritóriu
Bahrajn - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 762.5 kB, 20.6.2022, 207 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Bahrajn - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 762.5 kB, 20.6.2022, 207 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Bahrajn - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 762.5 kB, 20.6.2022, 207 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania


Back To Top