Pobytové práva

Za akých podmienok je možne presťahovanie sa do Veľkej Británie?

Podstatné podmienky týkajúce sa pobytu sú a zostanú rovnaké ako podmienky podľa súčasného práva EÚ o voľnom pohybe. Tu je ale opätovne potrebné zdôrazniť, že hovoríme len o osobách ako občanoch SR, ktorí spadajú do rozsahu Dohody o vystúpení (viď: časť I. Všeobecne - kto je oprávnený a načo je oprávnený). 

 
 
Spojené kráľovstvo už indikovalo, že sa rozhodlo pre systém povinnej registrácie na pobyt pre občanov EÚ, teda aj SR. Rozhodnutia o udelení nového štatútu trvalého pobytu (tzv. „settled status“) sa budú uskutočňovať na základe objektívnych kritérií.  V zásade platí, že budete bezproblémovo preregistrovaní do nového systému,  ak spĺňate nasledovné podmienky: 
 
  • - ste zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, 

alebo 

  • - nie ste zamestnaný ani nepodnikáte, ale máte dostatočné zdroje a nemocenské poistenie, a teda nie ste príťažou pre sociálny systém Spojeného kráľovstva,

alebo 

  • - ste rodinnými príslušníkmi inej osoby, ktorá spĺňa tieto podmienky,

alebo

  • - ste už získali právo na trvalý pobyt, a preto už nepodliehate žiadnym podmienkam**.
 
**Spojené kráľovstvo si vyhradzuje preskúmať aj Váš register trestov a Vašu bezúhonnosť.
   
  
Taktiež sa nebude vyžadovať fyzická prítomnosť v Spojenom kráľovstve na konci prechodného obdobia (31. december 2020) – akceptované sú dočasné neprítomnosti, ktoré neovplyvňujú právo na pobyt a dlhšie neprítomnosti, ktoré neovplyvňujú právo na trvalý pobyt.
 
Právo na zisk trvalého pobytu majú tí občania SR, ktorí v Spojenom kráľovstve žili 5 a viac rokov, ale rovnako ho budú mať možnosť získať aj tí občania SR, ktorí riadne zaregistrovali svoj pobyt v Spojenom kráľovstve do konca roka 2020. 
 
 
Praktický príklad: 
Ste občanom SR, ktorý prišiel do Spojeného kráľovstva pred dvoma rokmi (2016) a pracujete v miestnej nemocnici. Budete môcť zostať v Spojenom kráľovstve aj po tom, čo Spojené kráľovstvo opustí EÚ (29. marec 2019). Dohoda o vystúpení Vám garantuje, že ak máte pobyt na území Spojeného kráľovstva na konci prechodného obdobia (31. december 2020), budete môcť zostať v Spojenom kráľovstve v podstate za rovnakých hmotnoprávnych podmienok požadovaných právom EÚ o voľnom pohybe: naďalej budete mať právo pobytu ak budete pokračovať v práci (alebo ak nedobrovoľne stratíte prácu v súlade s čl. 7 ods. 3 Smernice o voľnom pohybe), ak sa stanete samostatne zárobkovo činnou osobou alebo sa stanete sebestačnou osobou (t. j. máte dostatočné finančné zdroje a nemocenské poistenie).
Po skončení prechodného obdobia (31. december 2020) budete musieť požiadať orgány Spojeného kráľovstva o nový štatút pobytu v Spojenom kráľovstve („pre-settled status“). Po tom, ako dosiahnete hranicu piatich rokov legálneho pobytu (continuous residence) v Spojenom kráľovstve (2021), budete môcť požiadať o to, aby bol váš štatút dočasného pobytu v Spojenom kráľovstve rozšírený na trvalý pobyt („settled status“), ktorý ponúka viac práv a lepšiu ochranu.
 

Praktické rady a odporúčania: 

Spojené kráľovstvo spustí nový systém tzv. EU Settlement Scheme k 30. marcu 2019, pričom posledný dátum registrácie do systému bude 30. jún 2021 – Neodkladajte tento úkon na poslednú chvíľu! 

 

Následne budete musieť preukázať, že ste žili v Spojenom kráľovstve počas najmenej šiestich mesiacov v každom 12-mesačnom období v celkovom počte 5 rokov, aby ste mali nárok na nový trvalý pobyt - „settled status“.

 

Príslušným britským úradom poskytnete cez online formulár svoje číslo národného (britského) poistenia a požiadate o povolenie automatizovanej kontroly svojho pobytu na základe daňových, odvodových či dávkových  záznamov o príjme.

Ak je táto kontrola úspešná, nebudete musieť poskytnúť žiadne doklady ako dôkaz o pobyte. Dokumenty budete musieť poslať len vtedy, ak sa tieto nebudú javiť ako dostatočné na potvrdenie, že ste v Spojenom kráľovstve kontinuálne pobývali  5 rokov za sebou.

Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva (UK Home Office) Vám ihneď po podaní žiadosti oznámi, ak potrebujete poskytnúť akékoľvek dokumenty. Taktiež budete môcť odosielať fotografie alebo skenovať svoje dokumenty prostredníctvom online formulára.

Za každé obdobie budete stačiť poskytnúť len jeden dokument, o ktorý Vás požiada Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva.

 

Ak ste už nadobudli alebo do 29. marca 2019 nadobudnete možnosť zisku súčasného trvalého pobytu (indefinite leave to remain in or enter the UK), nemusíte sa dať preregistrovať, pretože Váš status platí aj naďalej. Je však vysoko pravdepodobné, že nový trvalý pobyt (settled status) v rámci preregistrácie do novej “EU Settlement Scheme“ bude výhodnejší. Je to stále na rozhodnutí britského parlamentu, ale settled status by Vám mohol zaručiť, že by ste mohli stráviť až 5 rokov za sebou mimo územia Spojeného kráľovstva, bez toho, aby ste stratili svoj nárok na trvalý pobyt. Súčasný štatút trvalého pobytu (indefinite leave to remain in or enter the UK) garantuje len 2 roky.  Navyše pri zmene Vášho štatútu z „indefinite leave to remain in or enter the UK“ na „settled status“ sa vyhnete poplatkom, ktoré sú plánované vo výške 65 GBP pre osobu staršiu ako 16 rokov a 32,5 GBP pre osoby mladšie ako 16 rokov.  

 
Prosím pozorne sledujte príslušnú oficiálnu vládnu stránku spravovanú britským Ministerstvom vnútra
 
 

Často kladené otázky

Bude mi umožnené zostať vo Veľkej Británii po 29.marci 2019 keď som prišiel pred menej ako piatimi rokmi?

Do 29.marca 2019 vaše práva ostávajú nezmenené a môžete sa naďalej zdržiavať v Spojenom kráľovstve za rovnakých podmienok ako doteraz.
Od 30.marca 2019 v prípade dohody môžete naďalej bývať v Spojenom kráľovstve za podmienok stanovených európskymi právnymi predpismi o voľnom pohybe, ako keby sa naďalej uplatňovali. Budete však musieť požiadať o nový štatút pobytu v Spojenom kráľovstve („pre-settled status“). 

 

Budem mať povolený pobyt aj po 30.marci 2019?

Podľa informácií, ktoré poskytli úrady Spojeného Kráľovstva,  ak už máte povolenie na pobyt, to bude platiť do 31.decembra 2020. Po tomto dátume budete musieť požiadať o trvalý pobyt. Vláda Spojeného kráľovstva sa však zaviazala, že postup v tomto prípade je zjednodušený, rýchly a bezplatný.

Je potrebné sa zaregistrovať alebo požiadať o povolenie na pobyt, aby som pred 30.marcom 2019 vedel preukázať dĺžku svojho pobytu v Spojenom Kráľovstve?

Aplikácia určená na podanie žiadosti on-line bude dostupná tak pre počítače, smartphony ako aj tablety. Vložené údaje sa v nich nebudú uchovávať a prostredníctvom jedného zariadenia bude možné podať viac ľubovoľný počet žiadostí pre ľubovoľný počet žiadateľov.

 

Registrácia na preukázanie svojho pobytu bude Spojeným kráľovstvom spustená novým systémom tzv. EU Settlement Scheme k 30.marcu 2019, pričom posledný dátum registrácie do systému bude 30. jún 2021 – Neodkladajte tento úkon na poslednú chvíľu! 

Následne budete musieť preukázať, že ste žili v Spojenom kráľovstve počas najmenej šiestich mesiacov v každom 12-mesačnom období v celkovom počte 5 rokov, aby ste mali nárok na nový trvalý pobyt - „settled status“. Ak ste už nadobudli alebo do 29. marca 2019 nadobudnete možnosť zisku súčasného trvalého pobytu (indefinite leave to remain in or enter the UK), nemusíte sa dať preregistrovať, pretože Váš status platí aj naďalej. Je však vysoko pravdepodobné, že nový trvalý pobyt (settled status) v rámci preregistrácie do novej “EU Settlement Scheme“ bude výhodnejší. Je to stále na rozhodnutí britského parlamentu, ale settled status by Vám mohol zaručiť, že by ste mohli stráviť až 5 rokov za sebou mimo územia Spojeného kráľovstva, bez toho, aby ste stratili svoj nárok na trvalý pobyt. Súčasný štatút trvalého pobytu (indefinite leave to remain in or enter the UK) garantuje len 2 roky.  Navyše pri zmene Vášho štatútu z „indefinite leave to remain in or enter the UK“ na „settled status“ sa vyhnete poplatkom, ktoré sú plánované vo výške 65 GBP pre osobu staršiu ako 16 rokov a 32,5 GBP pre osoby mladšie ako 16 rokov.  
Na základe najnovších informácií podaných britskou stranou na webovej stránke britskej vlády by mala byť aplikácia sprístupnená občanom EU ako aj ich rodinným príslušníkom, pochádzajúcim z krajín mimo EÚ, ktorí sú držiteľmi britských biometrických pobytových povolení, od 21.1.2019.

 

Môže sa môj manžel / manželka pripojiť ku mne do Veľkej Británie? Za akých podmienok?

Do 29.marca 2019 sa môže váš manžel prihlásiť za rovnakých podmienok ako v súčasnosti.V prípade dohody sa bude môcť váš manžel / manželka k vám pripojiť po Brexite, ak ste ešte ženatí, a keď manželka/manžel plánuje cestovať do Veľkej Británie.

 

Je potrebné si vymeniť slovensky alebo európsky vodičský preukaz za vodičský preukaz v Spojenom kráľovstve?

Do 29. marca 2019 vaše práva ostávajú nezmenené a môžete pokračovať v jazde v Spojenom kráľovstve so slovenským alebo iným európskym vodičským preukazom.

V prípade dohody môžete pokračovať v jazde vo Veľkej Británii so slovenským alebo iným európskym vodičským preukazom do konca prechodného obdobia, to je do 31. decembra 2020.

 

 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 2019-01-11 12:19:17.371 Dátum vytvorenia: Thu Dec 13 09:15:11 CET 2018