Sociálne a zdravotné zabezpečenie

Dohoda o vystúpení stanovuje pravidlá týkajúce sa koordinácie sociálneho zabezpečenia vo vzťahu k tým, ktorých sa týkajú výhody plynúce z časti Dohody o občanoch a ďalším osobám, ktoré sa na konci prechodného obdobia budú nachádzať v situácii zahŕňajúcej Spojené kráľovstvo a členský štát z hľadiska spolupráce v oblasti sociálneho zabezpečenia.

 

Tieto osoby si zachovajú svoje právo na zdravotnú starostlivosť, dôchodok a iné dávky sociálneho zabezpečenia a ak majú nárok na peňažnú dávku z jednej krajiny, budú ju môcť získať aj v prípade, že sa rozhodnú žiť v inej krajine.
Ustanovenia sociálneho zabezpečenia Dohody o vystúpení sa budú týkať občanov EÚ a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva v cezhraničných situáciách sociálneho zabezpečenia, ktoré zahŕňajú Spojené kráľovstvo a (aspoň) jeden členský štát na konci prechodného obdobia.
Tieto ustanovenia možno rozšíriť na „trojstranné“ situácie v oblasti sociálneho zabezpečenia zahrňujúce členský štát (alebo niekoľko členských štátov), Spojené kráľovstvo a krajinu EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko). 

 

V praxi to potom znamená, že do konca prechodného obdobia (31. december 2020) sa stav ohľadom zdravotného a sociálneho zabezpečenia nemení. Občania SR, ktorí v Spojenom kráľovstve, pracujú, budú mať nárok na započítanie odpracovanej doby do nároku na všetky dávky vrátane dôchodku, budú mať oprávnenie poberať všetky dávky a sociálne výplaty presne ako britskí občania (podpora v nezamestnanosti, materská dávka, prídavky na dieťa). Dôchodky ale aj ostatné vyplácané dávky, ktoré sú exportovateľné, budú vyplácané aj v prípade, že sa rozhodnú žiť v inej krajine.

 

To isté sa týka aj zdravotného poistenia. Až do konca prechodného obdobia (31. december 2020) platí karta EHIC a zdravotné poisťovne v SR a v Spojenom kráľovstve  si navzájom preplácajú oprávnené náklady na liečbu v štátnych zdravotníckych zariadeniach.

  
Do skončenia prechodného obdobia bude EÚ a Spojené kráľovstvo hľadať spoločnú reč na uspokojivom trvalom riešení do budúcnosti a to pravdepodobne formou univerzálnej bilaterálnej zmluvy o sociálnom a zdravotnom zabezpečení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.  

 

Často kladené otázky

Trvale žijem v Spojenom kráľovstve a dostávam britské sociálne dávky,  budem ich dostávať aj po 29. marci 2019?

V prípade dohody bude s vami zaobchádzané ako s britskými občanmi, a preto budete naďalej využívať rovnaké sociálne výhody ako britskí občania.

 

Pracoval/a som na Slovensku ako aj  v Spojenom kráľovstve, bude doba, ktorú som odpracoval/a v oboch krajinách zohľadnená v mojom dôchodku tak na Slovensku ako aj vo Veľkej Británii po 29. marci 2019?

Do 29. marca 2019 vaše práva zostávajú nezmenené a vaša odpracovaná doba sa naďalej bude brať do úvahy pri výpočte vášho dôchodku v súlade s európskymi právnymi predpismi.

V prípade dohody sa doba vami odpracovaná v Spojenom Kráľovstve bude brať do úvahy pri výpočte vášho dôchodku na Slovensku za podmienok stanovených v dohode o vystúpení. Toto bude platiť aj recipročne. 

 

Ako bude vypočítaný môj dôchodok po presťahovaní sa do Veľkej Británie?

V prípade ak sa presťahujete do Veľkej Británie v rozmedzí 30.marca 2019 a 31.decembra 2020 tak vaše dôchodkové odvody na Slovensku budú zohľadnené pri výpočte vášho dôchodku v Spojenom Kráľovstve za podmienok ustanovených v zmluve o vystúpení  Spojeného Kráľovstva z Európskej Únie.

 

Pracoval/a som na Slovensku ako aj  v Spojenom kráľovstve, bude doba, ktorú som odpracoval/a v oboch krajinách zohľadnená v mojom dôchodku tak na Slovensku ako aj vo Veľkej Británii po 29. marci 2019?

Odpracované roky budú brané do úvahy v súvislosti s výpočtom vášho dôchodku na Slovensku a Spojenom kráľovstve, ako to stanovujú pravidlá koordinácie sociálneho zabezpečenia európskych nariadení, ktoré sa naďalej uplatňujú a budú uplatňovať počas prechodného obdobia do 31.decembra 2020.

 

Poberám slovenský ako aj britský starobný dôchodok a žijem na Slovensku,  vo Veľkej Británii, alebo inom štáte. Bude môj starobný dôchodok naďalej vyplácaný po 29. marci 2019?

Slovenské a britské dôchodky sa budú naďalej vyplácať podľa princípu "exportovateľnosti", ako to stanovujú pravidlá koordinácie sociálneho zabezpečenia európskych nariadení. Tieto ustanovenia sa budú naďalej uplatňovať počas prechodného obdobia.

 

Mám slovenské zdravotné postenie a plánujem ísť v lete 2019 na dovolenku do Spojeného Kráľovstva. Budem mať v prípade potreby nárok na zdravotnú starostlivosť v Spojenom Kráľovstve a za akých podmienok?

Nárok na zdravotnú starostlivosť bude naďalej možný a to na základe predloženia európskeho preukazu zdravotného poistenia (European Health Insurance Card)  Počas prechodného obdobia od 30.marca 2019 do 31.decembra 2020 budete mať naďalej nárok na zdravotnú starostlivosť počas vášho pobytu.

 

Roky som pracovala v Spojenom Kráľovstve a nedávno som sa vrátila na Slovensko, pričom som v tehotná.  Je možné zohľadniť dobu odpracovanú v Spojenom kráľovstve, aby som mala nárok na poberanie slovenského materského?

Doba, ktorú ste odpracovali v Spojenom kráľovstve sa zohľadní pri výpočte nárokov na dennú dávku súvisiacu s materskou dovolenkou na Slovensku, ako to stanovujú pravidlá koordinácie sociálneho zabezpečenia európskych nariadení, ktoré sa naďalej uplatňujú počas obdobia prechodné do 31. decembra 2020.

Dátum poslednej aktualizácie: 2019-01-11 12:22:09.65 Dátum vytvorenia: Thu Dec 13 09:19:32 CET 2018