Štúdium

Vzdelávanie a štúdium na vysokých školách a univerzitách je plne v rukách národných štátov. Táto politika je nezávislá od členstva štátu v EÚ. Spojené kráľovstvo v súčasnosti umožňuje študentom z krajín EÚ a EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) študovať na britkých vysokých školách a univerzitách za rovnakých podmienok ako majú domáci britskí študenti. Ide predovšetkým o poplatky za štúdium ako aj ľahší prístup k študentským pôžičkám.      

 

Britská vláda prisľúbila, že pre študentov EÚ, ktorí začínajú štúdium v akademickom roku 2018/19 alebo 2019/20 zostanú poplatky a finančná pomoc na rovnakej úrovni ako to je v súčasnosti a to bez ohľadu na to, kedy Spojené kráľovstvo skutočne opustí EÚ. V tejto fáze sa však nič nevie, čo bude nasledovať v akademickom roku 2020/21.

 

Pri schválení Dohody o vystúpení s prechodným obdobím do konca roka 2020 by mohlo dôjsť k udržaniu tohto stavu aj na nasledujúce akademické roky, ale z dlhodobého hľadiska je pravdepodobné, že študenti EÚ budú musieť platiť vyššie sadzby a  poplatky, podobné tým ako už v súčasnosti platia študenti z tretích krajín (všetko mimo EÚ a EZVO, napr. USA , Kanada, Austrália, Rusko, India). 

 

V každom prípade však študenti z krajín EÚ, teda aj zo SR, ktorí na štúdium nastúpia do konca prechodného obdobia majú výhody plynúce z Dohody o vystúpení v zmysle nadobudnutia nárokov na zisk dočasného/ trvalého pobytu. 

 

Prípad:
Ste občan SR a práve študujete v Spojenom kráľovstve. Právo EÚ o voľnom pohybe sa na Vás bude naďalej vzťahovať až do konca prechodného obdobia. Ak na konci prechodného obdobia (31. december 2020) budete stále študovať v Spojenom kráľovstve, budete tam môcť zostať – budete avšak musieť požiadať o nový štatút pobytu v Spojenom kráľovstve („pre-settled status“). Po uplynutí piatich rokoch pobytu budete môcť požiadať o nový štatút trvalého pobytu („settled status“) v Spojenom kráľovstve. Okrem toho budete mať možnosť naďalej meniť svoj štatút: budete môcť začať pracovať alebo sa stať samostatne zárobkovo činnou osobou.

 

Často kladené otázky

V súčasnosti študujem na britskej univerzite, môžem zostať vo Veľkej Británii a hľadať si prácu?

V prípade dohody budete môcť zostať vo Veľkej ako študent, uchádzač o zamestnanie alebo zamestnanec. Po piatich rokoch pobytu môžete požiadať o štatút trvalého pobytu podľa britského práva.

 

V súčasnosti študujem vo Veľkej Británii: Budem musieť v budúcom roku platiť vyššie školné?  Budem mať prístup k študentským pôžičkám?

V prípade dohody bude s vami zaobchádzané rovnako ako s britskými občanmi , taktiež budete platiť naďalej rovnaké školné ako britskí občania a budete mať nárok na pôžičky na školné za rovnakých podmienok ako britskí občania. Tieto výhody budú podliehať akýmkoľvek budúcim vnútroštátnym zmenám politiky uplatniteľným na štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2019-01-11 12:23:36.958 Dátum vytvorenia: Thu Dec 13 09:21:29 CET 2018