Vízová povinnosť a cestovanie

V súčasnosti neplatí s UK žiadna vízová povinnosť a ani obmedzenie v cestovaní. Pri krátkodobých pobytoch (do 3 mesiacov) a cestovaní do Spojeného kráľovstva za účelom turizmu sa ani do budúcnosti nepredpokladá zavedenie vízového režimu či komplikáciách v cestovaní do a zo Spojeného kráľovstva. Samozrejme víza a vízový režim sú plne v kompetencii národného štátu a tieto náležitosti sa budú riadiť pravidlami reciprocity.    

 

Často kladené otázky

Aké sú a aké budú možnosti cestovania medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom?

Do 29. marca 2019 musí mať cestujúci pri vstupe do Spojeného kráľovstva platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas. Vízum nie je potrebné.  

Od 30. marca 2019 do 31.decembra 2020 budú v prípade dohody podmienky cestovania rovnaké ako v súčasnosti. 

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2019-01-11 12:24:27.518 Dátum vytvorenia: Thu Dec 13 09:22:34 CET 2018