Dokumenty na stiahnutie

Repatriácia

V zmysle platných nariadení je všetkým osobám, ktoré sa ako zorganizované skupiny vracajú z postihnutých oblastí zahraničia na územie SR alebo o repatriácii ktorých na územie SR sa rozhodne, nariadená izolácia v zariadenia určených Ministerstvom vnútra SR na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku je tejto osobe nariadená domáca izolácia v celkovej dobe spoločne 14 dní.

 

docx Repatriácia - čestné vyhlásenie   (docx; 14.35 KB)

 

Česká republika

Do 29. marca do 24.00 hod. môžu občania SR tranzitovať cez územie ČR na základe pdf čestného prehlásenie o tranzite  (pdf; 334.48 KB).

 

Tranzit cez územie Českej republiky od 30. marca 2020 00:00

 

Francúzsko

V súvislosti s vyhlásení sanitárneho núdzového stavu vo Francúzsku, musí mať od 25.3.2020 pri sebe každá osoba, ktorá sa pohybuje po území Francúzska nový certifikát, ktorý slúži na potvrdenie presunu do akéhokoľvek miesta mimo  bydliska. Formulár musí byť riadne vyplnený, označený aktuálnym dátumom a podpísaný. Je potrebné ho mať neustále pri sebe (v papierovej podobe, nie v mobile) a v prípade kontroly ho predložiť policajným orgánom. Certifikát musí byť separátne vyplnený občanmi Slovenskej republiky aj pri tranzite cez územie Francúzska (potrebné označiť 4. bod). 

 

docx Attestation de déplacement derogatoire  (docx; 18.97 KB)

docx Certifikát o upravenom presune (preklad z francúzštiny)  (docx; 17.93 KB)

 

(tlačivo je možné nájsť na stránke francúzskeho ministerstva vnútra www.interieur.gouv.fr.)

 

Dátum poslednej aktualizácie: 28.3.2020 Dátum vytvorenia: 21.3.2020