Opatrenia vo svete

Back

Kazachstan – podmienky vstupu do krajiny

Kazachstan – podmienky vstupu do krajiny

25.6.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Kazachstan
1.     Podmienky vstupu do krajiny 
- Občania Slovenskej republiky potrebujú od 17. apríla 2020 do 1. novembra 2020 na vstup do Kazachstanu vstupné víza. Pre držiteľov služobných pasov a diplomatických pasov Slovenskej republiky platí na základe dvojstrannej medzivládnej dohody bezvízový vstup a pobyt na dobu 3 mesiacov. Pre podmienky získania víza do Kazašskej republiky kontaktujte Veľvyslanectvo Kazašskej republiky v Bratislave, Gunduličova 6, tel.: +421 2 2077 8007, bratislava@mfa.kz .
 
- Hlavnou podmienkou vstupu do Kazachstanu je pre cudzinca vstupné vízum. Od 20. júna majú vstup povolený len občania krajín, s ktorými Kazachstan obnovil  priame letecké spojenie a ktorí pricestujú priamou leteckou linkou. Cudzinci, ktorí majú povolený vstup do krajiny, môžu na cestu do Kazachstanu taktiež využiť priame letecké spojenie. 
Dané obmedzenia sa nevzťahujú na: 
cudzincov - členov posádok námorných (riečnych) plavidiel cestujúcich do Kazachstanu samostatne za účelom pripojenia sa k posádke, pri predložení dokladov potvrdzujúcich funkciu a príslušnosť k posádke námorných (riečnych) plavidiel;
rodičov (opatrovníkov alebo zákonných zástupcov) sprevádzajúcich maloletých občanov Kazachstanu, študujúcich na vzdelávacích inštitúciách v zahraničí, ako aj pri odchode z Kazachstanu do zahraničia s cieľom predĺženia študentských víz, či zloženia skúšok (testov) 
 
- Pri vstupe do Kazachstanu sa odporúča predložiť potvrdenie o negatívnom PCR na COVID-19 nie starší ako 5 dní. Osoby, ktoré letecky pricestujú do Kazachstanu a hneď po prílete potvrdenie predložia, nemusia podstúpiť 48-hodinovú karanténu v karanténnom stacionári a laboratórne vyšetrenie na COVID-19. Cestujúci je poučený o možných symptómoch ochorenia a po poskytnutí osobných údajov mu je umožnený vstup na územie Kazachstanu  bez povinnosti domácej karantény. Všetkým cestujúcim, bez výnimky, bude pri prílete zmeraná teplota. Osoba s príznakmi COVID-19 bude hospitalizovaná v karanténnom zariadení. Cestujúci bez potvrdenia o negatívnom PCR teste na COVID-19 musia podstúpiť laboratórne vyšetrenie na COVID-19 a 48-hodinovú karanténu v karanténnom stacionári. V prípade pozitívneho testu je cestujúci izolovaný na infekčnom oddelení, v prípade negatívneho testu je poučený o možných symptómoch ochorenia a po poskytnutí osobných údajov môže pokračovať do cieľa svojej cesty. 
Dané obmedzenia sa nevzťahujú na:
členov vládnych delegácií prichádzajúcich na pozvanie MZV Kazašskej republiky, 
pracovníkov diplomatických misií, konzulárnych úradov a misií medzinárodných organizácií akreditovaných v Kazachstane a ich rodinných príslušníkov (osoby bez potvrdenia o negatívnom PCR teste na COVID-19 sa musia podrobiť laboratórnemu vyšetreniu a poučeniu o možných symptómoch); 
posádok lietadiel komerčných leteckých spoločností.
 
- Osoby pracujúce v medzinárodnej železničnej, námornej alebo automobilovej doprave, aj tranzitujúce,  musia podstúpiť laboratórne vyšetrenie na COVID-19 na hraničnom prechode. 
 
- Medzinárodná autobusová doprava bude obnovená v závislosti od epidemiologickej situácie v susedných krajinách.
 
- Postupne sa obnovujú aj medzinárodné lety z Kazachstanu do Európy z letísk v mestách Almaty, Nur-Sultan, Atyrau a Uralsk. Doteraz bolo obnovené letecké spojenie s Čínou, Kórejskou republikou, Bieloruskom, Azerbajdžanom, Gruzínskom, Tureckom,  Thajskom a v druhej etape, v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie v jednotlivých krajinách, s Nemeckom, Českom, Maďarskom a UAE. 
 
 
 
2.     Cestovanie v rámci krajiny 
- Cestovanie po krajine nie je obmedzené a nie je naň potrebné žiadne osobitné tlačivo.  Môže však byť obmedzený vstup do oblastí s ohniskom nákazy v karanténe.
 
- Vnútroštátna letecká doprava je obnovená, pri cestovaní nie je potrebné sa preukazovať negatívnym testom na COVID-19. Vnútroštátna železničná doprava a medzimestská autobusová doprava je do veľkej miery obnovená, avšak s výnimkou oblastí s ohniskom nákazy na ktoré bola uvalená karanténa. To sa týka aj cestovania autom. 
 
- Mestská hromadná doprava s výnimkou oblastí s ohniskom nákazy funguje v bežnom režime. Podmienkou pre cestovanie hromadnou dopravou je nosenie rúška.
 
3.     Podmienky tranzitu a odchodu
- Pre tranzit platia rovnaké podmienky ako pre vstup do krajiny. 
 
- Počas mimoriadnej situácie došlo k automatickému predĺženiu povolenia na pobyt cudzincom, ktorí vzhľadom na prijaté reštriktívne opatrenia nemohli z Kazachstanu odcestovať. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na cudzincov, ktorí pricestovali do Kazachstanu v rámci bezvízového režimu s dĺžkou pobytu 30 dní – teda aj občanov Slovenskej republiky. Povolená doba pobytu sa automaticky predlžila o 30 dní. Pracoviská cudzineckej polície sú do konca mimoriadnej situácie uzavreté.
 
4.     Opatrenia v krajine 
- V Kazachstane naďalej platí karanténny režim, ktorý sa v jednotlivých oblastiach a jednotlivých mestách rôzni v závislosti od epidemiologickej situácie. Dochádza tak nielen k uvoľňovaniu karanténnych opatrení, ale i k ich sprísňovaniu. Naďalej platí povinnosť nosenia rúška, dodržiavania sociálneho odstupu a zákaz usporadúvania rodinných, smútočných, obradných a spoločenských podujatí. Zatvorené zostávajú divadlá, zábavné, nočné a internetové kluby a miesta verejného stravovania pre viac ako 50 osôb. 
 
5.     Podmienky návratu do SR
- Podľa platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa všetkým osobám, ktoré prichádzajú na územie Slovenskej republiky z Kazachstanu nariaďuje, aby pri prekročení hraníc SR odovzdali potvrdenie o negatívnom RT-PCR teste na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru SR. Alternatívne, po vstupe na územie SR hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Uvedený výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený. Následne sa týmto osobám  nariaďuje domáca izolácia do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie  COVID-19 sa je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. 
 
- RT-PCR test na COVID-19 je v Kazachstane možné získať v zdravotníckych laboratóriách Národného výskumného centra  a spoločnosti Olymp  vo všetkých oblastných centrách.
 
 
 
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nur-Sultane odporúča všetkým občanom nachádzajúcim sa v Kazachstane  alebo v Kirgizsku, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.
 
 
V prípade núdze kontaktujte Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nur-Sultane na telefónnom čísle: +7 7172 790 689, v mimopracovnej dobe na telefónnom čísle: +7 701 672 5597, prípadne e-mailom na adrese: emb.astana@mzv.sk.