Repatriácia

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v Európe, vrátane Slovenska a vo svete, vyvolanou pandémiou ochorenia COVID-19, s neustále sa meniacou situáciou na hraničných priechodoch jednotlivých štátov, obmedzením leteckej a autobusovej prepravy osôb, ako aj možným postupným uzatváraním hraníc ďalších štátov, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyzýva občanov SR, aby rešpektovali platné cestovné odporúčanie rezortu diplomacie v stupni číslo 3 – necestovať do všetkých štátov sveta, platné od 16. marca 2020.
 

Od 2. apríla 2020 rezort diplomacie prestal prijímať žiadosti o registrácie občanov SR, ktorí majú záujem o repatriáciu. Dôvody sú viaceré, okrem iného aj to, že v mnohých prípadoch občania SR na poslednú chvíľu nevyužijú možnosti organizovanej repatriácie, respektíve o ňu žiadajú len formálne, nakoľko ich obvyklý pobyt je v zahraničí. Existujú aj prípady, keď sa už repatriovaní občania vrátili naspäť do krajiny, odkiaľ na Slovensko pricestovali.
 

Po ukončení prijímania žiadostí o registráciu k repatriáciám rezort diplomacie následne pristúpi k ich ukončeniu. Repatriačná preprava je primárne a v rámci dostupných možností organizovaná v tých miestach, kde nie je možnosť inej formy prepravy. Pokiaľ je ešte stále možné sa z danej krajiny dostať alebo aspoň priblížiť k SR iným spôsobom - lietadlom, vlakom, autobusom, alebo inak individuálne, občania by mali využiť túto možnosť.

 

docx Repatriácia - čestné vyhlásenie  (docx; 14.35 KB)

 

docx Ochrana osobných údajov  (docx; 14.31 KB)

 

Oznam o vykonávaní letov humanitárnej povahy na repatriáciu občanov Slovenskej republiky do vlasti

MZVEZ SR v súvislosti s prebiehajúcou repatriáciou občanov SR zo zahraničia na územie Slovenskej republiky využíva aj leteckých prepravcov, ktorí pre tento konkrétny prípad z povahy veci plnia humanitárny účel.

 

Plán repatriácií (Aktualizované 04/04/2020)

 

Dátum
odchodu
Miesto odchodu Miesto
príchodu
Spôsob Počet
repatriovaných
Slovákov
Veľvyslanectvo SR
06/04/2020 Srbsko (Belehrad) SR letecky 3 www.mzv.sk/web/belehrad
06/04/2020 Nemecko (3 trasy) SR autobus 108 www.mzv.sk/web/berlin
06/04/2020 Španielsko SR autobus 20 www.mzv.sk/web/madrid
07/04/2020 Švédsko (Malmo) SR letecky 24 www.mzv.sk/web/stokholm
07/04/2020 Taliansko (Rím) SR autobus 65 www.mzv.sk/web/rim
08/04/2020 Bali ČR (Praha) letecky/autobus 24 www.mzv.sk/web/jakarta
09/04/2020 Nový Zéland Rakúsko (Viedeň) letecky/autobus 12 www.mzv.sk/web/canberra
 

Dátumy a kapacity sú indikatívne a môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. MZVEZ SR nezodpovedá za škody spôsobené takýmito zmenami.   

Back

Česko - možnosti tranzitu na Slovensko cez územie Českej republiky vrátane leteckého tranzitu

Česko - možnosti tranzitu na Slovensko cez územie Českej republiky vrátane leteckého tranzitu

25.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Repatriácia | Česko

Tranzit občanov SR územím Českej republiky je možný na základe uznesenia vlády ČR z 19. marca 2020, ktorým boli stanovené výnimky zo zákazu vstupu cudzincov na územie Českej republiky. 

 

Individuálny tranzit pozemnou dopravou

Občanovi SR je umožnený pozemný tranzit za predpokladu, že sa preukáže Polícii ČR čestným prehlásením o tranzite a počas celej doby tranzitu nosiť ochranné rúško. V opačnom prípade nebude umožnený tranzit.

 

Dokument na stiahnutie: 

 pdf Česká republika - Čestné prehlásenie o tranzite  (pdf; 334.48 KB)

 

Individuálne tranzity občanov SR cez letisko V. Havla v Prahe 

V prípade, že občan SR priletí do Prahy individuálne, t. j. pravidelnou leteckou linkou, a predtým nepožiada MZVEZ SR alebo zastupiteľský úrad SR v zahraničí o organizovanú repatriáciu do SR cez letisko V. Havla v Prahe, musí predložiť počas pasovej kontroly na letisku V. Havla v Prahe originál vyplneného a podpísaného čestného vyhlásenia o tranzite, v ktorom sa zaviaže, že len tranzituje cez územie ČR do svojho domovského štátu a zastaví sa na území ČR len v najnevyhnutejších prípadoch.

V praxi to znamená, že občan SR po prílete do Prahy musí odcestovať vnútroštátnou autobusovou alebo vlakovou dopravou, resp. taxislužbou do najbližšieho českého mesta/obce pri štátnej hranici, odkiaľ sa  taxislužbou alebo pešo presunie na hraničný prechod a pešo prekročí česko-slovenskú štátnu hranicu. Po vstupe na územie SR odcestuje do miesta bydliska vnútroštátnou autobusovou alebo vlakovou dopravou, resp. využije prepravu vozidlom, ktorú zabezpečia jeho príbuzní; počas celého pobytu na území ČR musí mať občan SR zakryté ústa a nos rúškom alebo šatkou.

 

Individuálny spôsob dopravy pre návrat na Slovensko (vlaky, autobusy na území ČR)

 

Dokument na stiahnutie: 

 pdf Česká republika - Čestné prehlásenie o tranzite  (pdf; 334.48 KB)

 

 

Organizované repatriácie občanov SR cez letisko V. Havla v Prahe

V prípade, že občan SR požiada Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo zastupiteľský úrad v zahraničí o organizovanú repatriáciu do SR cez letisko V. Havla v Prahe leteckým špeciálom ČR alebo komerčným letom, musí zaslať miestne príslušnému zastupiteľskému úradu v zahraničí: 

 

1. kópiu vyplneného a podpísaného čestného vyhlásenia o tranzite cez územie Českej republiky,

2. kópiu čestného vyhlásenia o strpení umiestnenia v karanténnom zariadení MV SR na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19  a

3. oboznámiť sa podmienkami ochrany osobných údajov;

 

Po prílete do Prahy musí predložiť počas pasovej kontroly na letisku V. Havla  originál vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia o tranzite cez  územie ČR a po opustení priestorov letiska nastúpiť do repatriačného autobusu MZVEZ SR s originálom vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia o karanténe; počas celého pobytu na území ČR musí mať občan SR zakryté ústa a nos rúškom alebo šatkou. 

 

Po prejazde česko-slovenskej hranice repatriačným autobusom MZVEZ SR odovzdá občan SR príslušníkovi Policajného zboru SR originál vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia o karanténe a pokračuje v ceste repatriačným autobusom do karanténneho zariadenia Ministerstva vnútra SR, kde strpí umiestnenie na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19. V prípade negatívneho výsledku občan SR individuálne odcestuje do miesta svojho bydliska, kde absolvuje domácu izoláciu v celkovej dobe spoločne 14 dní.

 

Dokumenty na stiahnutie: 

pdf Česká republika - Čestné prehlásenie o tranzite  (pdf; 334.48 KB)

docx Repatriácia - čestné vyhlásenie   (docx; 14.35 KB)

docx Ochrana osobných údajov  (docx; 14.31 KB)