Repatriácia

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v Európe, vrátane Slovenska a vo svete, vyvolanou pandémiou ochorenia COVID-19, s neustále sa meniacou situáciou na hraničných priechodoch jednotlivých štátov, obmedzením leteckej a autobusovej prepravy osôb, ako aj možným postupným uzatváraním hraníc ďalších štátov, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyzýva občanov SR, aby rešpektovali platné cestovné odporúčanie rezortu diplomacie v stupni číslo 3 – necestovať do všetkých štátov sveta, platné od 16. marca 2020.
 

Od 2. apríla 2020 rezort diplomacie prestal prijímať žiadosti o registrácie občanov SR, ktorí majú záujem o repatriáciu. Dôvody sú viaceré, okrem iného aj to, že v mnohých prípadoch občania SR na poslednú chvíľu nevyužijú možnosti organizovanej repatriácie, respektíve o ňu žiadajú len formálne, nakoľko ich obvyklý pobyt je v zahraničí. Existujú aj prípady, keď sa už repatriovaní občania vrátili naspäť do krajiny, odkiaľ na Slovensko pricestovali.
 

Po ukončení prijímania žiadostí o registráciu k repatriáciám rezort diplomacie následne pristúpi k ich ukončeniu. Repatriačná preprava je primárne a v rámci dostupných možností organizovaná v tých miestach, kde nie je možnosť inej formy prepravy. Pokiaľ je ešte stále možné sa z danej krajiny dostať alebo aspoň priblížiť k SR iným spôsobom - lietadlom, vlakom, autobusom, alebo inak individuálne, občania by mali využiť túto možnosť.

 

docx Repatriácia - čestné vyhlásenie  (docx; 14.35 KB)

 

docx Ochrana osobných údajov  (docx; 14.31 KB)

 

Oznam o vykonávaní letov humanitárnej povahy na repatriáciu občanov Slovenskej republiky do vlasti

MZVEZ SR v súvislosti s prebiehajúcou repatriáciou občanov SR zo zahraničia na územie Slovenskej republiky využíva aj leteckých prepravcov, ktorí pre tento konkrétny prípad z povahy veci plnia humanitárny účel.

 

Plán repatriácií (Aktualizované 04/04/2020)

 

Dátum
odchodu
Miesto odchodu Miesto
príchodu
Spôsob Počet
repatriovaných
Slovákov
Veľvyslanectvo SR
06/04/2020 Srbsko (Belehrad) SR letecky 3 www.mzv.sk/web/belehrad
06/04/2020 Nemecko (3 trasy) SR autobus 108 www.mzv.sk/web/berlin
06/04/2020 Španielsko SR autobus 20 www.mzv.sk/web/madrid
07/04/2020 Švédsko (Malmo) SR letecky 24 www.mzv.sk/web/stokholm
07/04/2020 Taliansko (Rím) SR autobus 65 www.mzv.sk/web/rim
08/04/2020 Bali ČR (Praha) letecky/autobus 24 www.mzv.sk/web/jakarta
09/04/2020 Nový Zéland Rakúsko (Viedeň) letecky/autobus 12 www.mzv.sk/web/canberra
 

Dátumy a kapacity sú indikatívne a môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. MZVEZ SR nezodpovedá za škody spôsobené takýmito zmenami.   

Back

Maďarsko - podmienky prechodu hraníc, tranzitu a repatriácie

Maďarsko - podmienky prechodu hraníc, tranzitu a repatriácie

19.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Repatriácia | Maďarsko

Na základe rozhodnutia maďarskej vlády o vyhlásení stavu núdze na celom území, Maďarsko od 17. marca 2020 uzatvorilo štátne hranice, vrátane hraničných priechodov so Slovenskou republikou.

 

Do Maďarska môžu vstúpiť len štátni príslušníci Maďarska a občania EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý pobyt.

 

 

 

 

 

Z Maďarska do Slovenskej republiky je umožnená osobná doprava len cez tieto hraničné priechody:

 

Medveďov - Vámosszabadi

Štúrovo - Esztergom

Šahy - Parassapuszta

Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely

Dialničný prechod Rajka

Milhost -Tornyosnémeti

Komárno

Lenártovce

 

Smerom do Maďarska je na týchto hraničných priechodoch umožnení vstup len osobnej doprave štátnym príslušníkom Maďarska.

 

Priechody na maďarsko - slovinskej hranici: Rédics, Tornyiszentmiklós; Tornyiszentmiklós- Pince;

Priechody na maďarsko - rakúskej hranici: Hegyeshalom, Sopron, Rábafüzes; also Fertőd, Kópháza, Kőszeg, Búcsú és Szentpéterfa

 

Letecká preprava: Taktiež je uzavretá vnútorná schengenská hranica medzinárodné letisko F. Liszta v Budapešti. Letisko neprijíma iných ako maďarských občanov. Niektorých občanov cudzích krajín vracia letisko späť do krajiny odletu. Odporúčame sledovať rýchlo meniacu sa situáciu na medzinárodnom letisku F. Liszta v Budapešti

 

Režim na medzinárodnom letisku: Do vnútrozemia sú prepustení len maďarskí občania a ich rodinní príslušníci, a cudzinci s trvalým pobytom v Maďarsku. Pasažierom iných krajín je umožnený vstup do tranzitnej zóny a pokračovanie v tranzitnej premávke - tzn. odlet z Maďarska.

 

Repatriácia: V prípade, že slovenský občan bude vpustený do tranzitnej zóny na budapeštianskom letisku, môže požiadať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti telefonicky o repatriáciu. Repatriácia sa realizuje v súčinnosti s príslušnými orgánmi v Maďarsku podľa stanovených predpisov a za dodržiavania existujúcich vnútroštátnych nariadení. Na letisku sú občania identifikovaní podľa dokladov totožnosti, je vykonaná lekárska prehliadka a následne sú vyvedení z tranzitnej zóny za doprovodu letištnej polície, ktorá asistuje pri nástupe do autobusu. Zastupiteľský úrad v Budapešti realizuje repatriáciu autobusom z letiska skupinovo denne pre väčší počet cestovateľov spravidla v podvečerných resp. večerných hodinách pri adekvátnom množstve žiadateľov na hraničný prechod Rajka, kde sa prestupuje na iný autobus. Každý občan je povinný podpisovať prehlásenie o povinnosti izolácie v zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR). Osobám, ktoré požiadajú o repatriáciu, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených MV SR na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19. Následne, po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej dobe 14 dní.

 

Železničná preprava: Štátna železničná spoločnosť MAV prerušila osobnú železničnú dopravu so všetkými susednými krajinami, s výnimkou spojenia s Rakúskom v Hegyeshalom a spojenia so Srbskom v Kelebii. Železničné spojenia s Chorvátskom, Rumunskom, Slovenskom a Ukrajinou boli pozastavené.

 

Opatrenia pre prepravcov: Pre nákladnú tranzitnú dopravu bez ohľadu na štátnu príslušnosť osádky vozidla bude umožnený prechod len cez hraničné prechody: diaľničný hraničný prechod M15 Čuňovo-Rajka, Milhost-Tornyosnémeti, Šahy – Parassapuszta (platí od 06.00 hod. dňa 19. marca 2020). Pre nákladnú tranzitnú dopravu bez ohľadu na štátnu príslušnosť osádky vozidla bude umožnený vstup na územie Maďarska cieľovým prepravcom a prechod cez územie Maďarska na určených tranzitných trasách. Kamióny smerujúce z Talianska, majú zakázaný vstup. Tieto hraničné priechody sú určené aj pre osobnú dopravu.

 

Dopravé obmedzenia: Maďarská vláda zaviedla opatrenia obmedzujúce dopravu s cieľom čeliť následkom hromadnej epidémie, ktorá ohrozuje bezpečnosť života a majetku, a chrániť zdravie a život maďarských občanov. Vytvorili sa takzvané humanitárne koridory pre bezpečnú dopravu. Po vstupe na určené hraničné priechody môžu zahraničné nákladné vozidlá prekročiť územie krajiny iba cez tieto trasy. Na uľahčenie bezpečného prechodu cez Maďarsko prikladáme pdf mapu s vybranými trasami  (pdf; 999.56 KB).

 

Voľný cezhraničný pohyb: od 19. marca platí voľný cezhraničný pohyb občanov Slovenskej republiky, ktorí bývajú alebo pracujú na území Maďarska najviac do 30 kilometrov od svojich hraníc.

 

Hraničnej kontrole sa budú musieť preukázať platným dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa, pre návrat do Maďarska dokladom o pobyte.  

 

Na túto skupinu slovenských občanov sa zároveň nevzťahujú povinné karanténne opatrenia. Situácia sa môže operatívne meniť. Odporúčame preto pravidelne sledovať Facebook profil Polície Slovenskej republiky