​Ekvádor - povinné očkovanie proti žltej zimnici pre turistov z rizikových krajín

1.3.2017 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Ekvádor

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Brazílii informuje slovenských občanov, ktorí chcú navštíviť Ekvádor a budú na jeho územie vstupovať  z Brazílie o povinnosti preukázať sa  Medzinárodným očkovacím preukazom o absolvovaní  očkovania proti žltej zimnici.

Táto povinnosť platí aj v prípade, že občania Slovenskej republiky vstupujúci na územie Ekvádoru predtým navštívili niektorú z rizikových krajín Afriky a to Angolu, Demokratickú republiku Kongo a Ugandu.

Pred návštevou niektorej z krajín južnej a strednej Ameriky odporúčame kontaktovať polikliniku cudzokrajných chorôb a konzultovať očkovanie do jednotlivých krajín (www.cudzokrajne.sk).