22. ghanský medzinárodný obchodný veľtrh

11.1.2018 | Ekonomické správy | Ghana

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o 22. medzinárodnom obchodnom veľtrhu (22nd Ghana International Trade  Fair), ktorý sa uskutoční v dňoch 28. 02. až 07. 03. 2018 v priestoroch ghanského medzinárodného veľtržného centra La Accra. Hlavnými témami veľtrhu bude industrializácia Ghany a tvorba pracovných miest. Súčasťou veľtrhu budú zároveň konferencie, tzv. „country days“, B2B a prezentácie produktov.


Realizácia 22. medzinárodného obchodného veľtrhu vyplýva z vládneho programu Ghany „One District, One Factory“, ktorého hlavným cieľom je podpora industrializácie krajiny. Organizátori veľtrhu počítajú s účasťou približne 600 domácich a zahraničných podnikateľských subjektov.