Aktualizované cestovné odporúčanie pre Libériu, Sierra Leone, Guineu a Nigériu

1.5.1970 | Archív cestovných odporúčaní a upozornení | Libéria | Guinea | Sierra Leone | Nigéria

2. stupeň – zvážiť nevyhnutnosť cestovania do Libérie, Sierra Leone, Guinei a Nigérie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky opätovne upozorňuje slovenských občanov na výrazné zdravotné riziko pri cestách do Libérie, Sierra Leone a Guinejskej republiky v súvislosti s ďalším rozšírením smrtiaceho vírusu Ebola. Prípady úmrtia boli zaznamenané už aj na území Nigérie. Ministerstvo preto odporúča slovenským občanom zvážiť nevyhnutnosť cestovania do miest s vyššou hustotou obyvateľstva v Libérii, Sierra Leone, Guinei a v Nigérii a celkom sa vyhnúť oblastiam, kde boli zaznamenané prípady výskytu smrtiaceho vírusu. Slovenským občanom nachádzajúcim sa v uvedených krajinách odporúčame v prípade zhoršenia situácie v záujme osobnej bezpečnosti a ochrany zdravia krajinu dočasne opustiť.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča slovenským občanom, aby v prípade cestovania do zmienených krajín využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke MZVaEZ SR.