Aktuálne tendre na dodávku tovarov a služieb do Sýrskej arabskej republiky

6.8.2013 | Ekonomické správy | Sýrska arabská republika

Pobočka zastupiteľského úradu SR v Bejrúte informuje o vyhlásených tendroch na dodávku tovaru a služieb do Sýrie:

Tender č. 1:

Všeobecný ústav medicínskeho priemyslu a krvi vypisuje výzvu na predkladanie ponúk na nákup:

- 2 000 000 ks, 1 litrových náplní infúzneho séra s uzávermi

- 500 000 ks samostatných uzáverov

Miesto dodania pre externých uchádzačov – prístav Latákia / Tartous. Platnosť ponuky min 90 dní od doručenia ponuky. Doba dodania do 90 dní od dňa obdržania oznámenia o získaní tendra. Bid Bond – 15 900 eur. Banková záruka vo výške min. 10% z hodnoty zákazky. Uzávierka podávania ponúk je 12. septembra 2013. Podmienky tendra a špecifikácie zasielania ponúk sú uvedené v prílohe č. 1.

Viac informácií na:

http://www.alnashra-sy.com/upload/issues/12774.doc

Tender č. 2:

Syrian Telecom S.A. vypisuje výzvu na predkladanie ponúk na:

- Dodávku a inštaláciu telekomunikačných veží

- Zaškolenie personálu v mieste

Bid Bond – 60 000 eur. Doba dostavby a ukončenia projektu – do 15 mesiacov od doručení rozhodnutia o zahájení projektu. Platnosť ponuky min 180 dní od doručenia ponuky. Konkrétne technické špecifikácie sú k dispozícii za úhradu 100 EUR. Uzávierka podávania ponúk je 10. septembra 2013. Podmienky tendra a špecifikácie zasielania ponúk sú uvedené v prílohe č. 2.

Viac informácií na:

http://www.alnashra-sy.com/upload/issues/12763.doc