Albánsko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

30.6.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Albánsko

Veľvyslanectvo SR v Tirane informuje o podmienkach cestovania a opatreniach proti šíreniu COVID-19 v Albánsku.

 

Podmienky vstupu do krajiny

Od 1. júna 2020 boli otvorené pozemné hranice so všetkými susednými krajinami – zo Severným Macedónskom, s Čiernou Horou, s Kosovom a s Gréckom. Nejde však o obojstranný styk, pretože voči občanom Albánska niektoré susedné krajiny stále uplatňujú reštriktívne opatrenia.
 
Vstup do krajiny je možný bez nutnosti predloženia testu na COVID-19 a bez nutnosti zotrvania v 14 dňovej karanténe.
 
Od 22. júna 2020 bola čiastočne obnovená medzinárodná námorná osobná preprava.
 
15. júna 2020 sa začína postupne obnovovať pravidelné letecké spojenie s členskými štátmi EÚ. Lety však môžu využiť iba občania EÚ resp. osoby s pobytom na území EÚ. 
 
 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.
 
Postupne sa čiastočne obnovuje prevádzka MHD, ako aj medzimestskej osobnej autobusovej dopravy, ale napríklad v hlavnom meste stále ešte nefunguje.
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Bez obmedzení, ale v prípade individuálnej dopravy alebo tranzitu cez Albánsko je nevyhnutné overiť si aj aktuálne podmienky vstupu/tranzitu cez susedné krajiny.
 
 

Opatrenia v krajine

23. júna 2020 bol ukončený stav núdze, ktorý bol vyhlásený v marci 2020.
 
Boli otvorené nákupné centrá, zubárske kliniky, reštaurácie a kaviarne (iba so sedením vonku), ako aj predškolské zariadenia pre deti, vzdelávacie a kultúrne centrá, parky a fitness kluby. Prevádzky musia dodržiavať všetky hygienické predpisy a normy. Otvorené sú už aj hotely a pláže.
 
Zatvorené zostávajú vzdelávacie inštitúcie (okrem predškolských zariadení, maturitných tried a niektorých vysokých škôl), kiná, divadlá, bazény a nočné kluby. Zostávajú zrušené verejné kultúrne a spoločenské akcie. Sú dovolené športové podujatia, ale bez účasti divákov.
 
 
Rúška na verejnosti nie sú povinné, iba odporúčané. Vyžadujú sa v bankách, či supermarketoch.
 
 

Podmienky návratu do SR

Osoby vracajúce sa z Albánska podliehajú povinnej domácej izolácii. Vzhľadom na to, že v Albánsku nie je možnosť absolvovať test na COVID-19, môžu sa tieto osoby ešte v zahraničí objednať na testovanie na Slovensku na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva SR (podľa miesta pobytu).

 
 

 

 

Slovenskí občania môžu v prípade cestovania do zahraničia využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.